VILJE TIL MAGT


PROFIL
Asger Albjerg
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.

16. september 2011, dagen efter valget til Folketinget, vågnede danskerne op til tre paradokser:
- Taberne vandt statsministerposten, og vinderen tabte den.
- Vinderne vandt statsministerposten på tabernes politik.
- De selvudnævnte regeringsbærende partier Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti vandt ikke selv magten. Det var Enhedslistsen og Det Radikale Venstre, der vandt magten for dem.
Det er allerede fem dage siden, valget fandt sted, så lad mig lige repetere.

TALLENE
Socialdemokraterne + Socialistisk Folkeparti med socialdemokraten Helle Thorning-Schmidt som statsministerkandidat gik sammenlagt tilbage med 8 mandater. Partiet Venstre, Danmarks Liberale Parti med statsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen gik frem med 1 mandat og er stadig Danmarks største parti.  Enhedslisten og Det Radikale Venstre, som peger på Helle Thorning-Schmidt som statsminister, gik frem med henholdsvis 8 og 7 mandater.

POLITIKKEN
Angst, mistænkeliggørelse, kontrol og magtsyge var fremtrædende træk ved den politik, der voksede frem i Danmark efter 11. septemberangrebet på Twin Towers i New York. Resultatet blev kontraktpolitik, tilsidesættelse af mennesker uden dansk stamtavle, deltagelse i to meningsløse og tabte krige samt en velfærdspolitik, der i ordvalg lignede Socialdemokraternes.
Knæfaldet for en inhuman udlændingepolitik med Dansk Folkeparti som indpisker var det, der sikrede regeringen dens parlamentariske grundlag og holdt den ved magten i ti år.

DET RIGTIGT ONDE
En del af det rigtigt onde ved den førte udlændingepolitik blev, at etniske danskere i dag med selvfølgelighed kan betragte og omtale mennesker af anden etnisk herkomst som mindreværdige og farlige snyltere. En grundpille i danskernes verdenssyn er blevet et os og et dem. På den blev 24-årsreglen oprettet, asylsøgende interneret i årevis og statsløses berettigede krav om dansk indfødsret  negligeret.
Hvad vil de to tabende partier, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti, der står med udspillet i regeringsdannelsen? Ud over vækst og velfærd, som jo alle partierne i Folketinget er totalt enige om, vil de på integrations- og asylområdet bibeholde 24-årsreglen med dens kontrol over ægteskaber mellem danskere og udlændinge. Essensen i denne regel er som bekendt, at ægtefællers samlede tilknytning til Danmark skal være på mere end 24 år, for at de får ret til at bosætte sig i kongeriget.

HISTORISK
Magtskiftet fra ”blå” til ”rød” blok blev straks kaldt ”historisk”. Det er det langt fra. Med Helle Thorning-Schmidt i spidsen tegner det til at blive en tilbagevenden til en traditionel socialdemokratisk økonomisk politik og en fastholdelse af en alt for velkendt udlændingepolitik.
Men ude på fløjene i den såkaldte ”røde blok” ligger valgets virkelige vindere: Det Radikale Venstre mod højre og Enhedslisten mod venstre. Med stærk moralsk patos har begge partier talt imod 24-årsreglen og for et mere åbent Danmark, en human udlændingepolitik og en bedre integration.
Det bliver først, når Helle Thorning-Schmidt har holdt de fire nævnte partier sammen i de fire år, en statsminister kan sidde, at hun har skrevet historie.

VILJE TIL MAGT
Desværre har jeg ikke kunnet få øje på den politisk vision, der driver hende. Som oppositionspolitiker var hun rådvild. Hun plagierer og overtager. Men hun har åbenbart en utrættelig vilje til magt. Et tilsvarende magtbegær drev i otte år statsminister Anders Fogh Rasmussen til at gøre knæfald for Dansk Folkeparti.
Mon vilje til magt kan drive Helle Thorning-Schmidt til at lytte til Det Radikale Venstres og Enhedslistens krav om borgerlig anstændighed og en grøn klimapolitik og tvinge dem ind i et samarbejde? For uden dem klarer hun ikke at skabe en ny start for Danmark, så gårsdagens bærende værdier: forurettelse, selvhævdelse og kontrol, bliver erstattes af medmenneskelighed og tillid.
Det bliver en sej kamp mod ti års dårlige opdragelse.


ANNONCE:Ingen kommentarer:

Send en kommentar