HURRA FOR HUSMODEREN
PROFIL
Asger Albjerg
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.Kender du nogen, der for nylig er død af tuberkulose?
Nej vel, spørgsmålet er absurd, for tuberkulose hverken får man eller dør man af i vor dage! For hundrede år siden ville spørgsmålet have været lige så absurd, for da var tuberkulosen en del af dagligdagen. Tre af mine bedsteforældre døde af sygdommen, jeg har set billeder af dem, før de blev ramt, og hørt om dem. Men kendt dem kan jeg ikke sige, at jeg har.
Når tuberkulose den gang var en udbredt folkesygdom, hang det sammen med dårlige levevilkår og dårlig hygiejne. Jeg har været i de boliger, mine bedsteforældre døde i. Den gang hørte de givetvis til i den bedre ende af boligmassen. Og de fik det daglige brød.
Men hygiejnen! Lokum i gården eller i kælderen uden mulighed for håndvask. Etagevask ved servanten eller køkkenvasken. Vand skulle bæres ind, og skulle det varmes, var det bare at tænde op i komfuret og vente. Vask i varmt vand foregik i gruekedler, hvis man da var så heldig at have adgang til sådan en, i træbaljer og med vaskebræt. Sæben fremstillede man selv. Håndvredet tøj tørrer langsomt, især i byerne kunne det være et problem med fugt fra vasketøjet, som hang i væggene. Viskestykket gned de sidste madrester af opvasken, karkluden var en ren bakteriebombe. Støvsugere havde kun de færreste hørt om. Først i trediverne begynder den at blive almindeligt udbredt. Nu har alle hjem mindst én.
Folk lugtede og deres senge stank. Men da det var den lugt, alle til daglig var omgivet af, kunne ingen mærke den. Det var det gode. Det dårlige var, at alle slags bakterier florerede i skidtet. På den blankeste sølvske kunne der findes bakterier fra alle kropsdelene på en hel familie og efter gæstebud fra slægt og venner.
Blandt de stærkt dødelige bakterier var Mycobacterium tuberculosis.
Jeg har aldrig hørt, at sygdommen var en skam. Den var en skæbne, som ramte høj som lav. Man forstod ikke til fulde dens årsager og havde ikke effektive midler til at bekæmpe den. I løbet af 1900-tallet forsvandt den praktisk taget for dog igen at vise sig sporadisk hos indvandrere, især fra Afrika.
Hvad var det, der tog livet af tuberkulosen? Med ét ord oplysning. Men en helt anden oplysning end den, der hører til 1700-tallet, var for mænd og henvendte sig til mænd. Dén drejede sig om menneskerettigheder som ytringsfrihed og indbefattede tolerance for anderledes tænkende. Nemlig anderledes tænkende mænd. Begyndte kvinder at blande sig med krav om demokratiske rettigheder, kunne det gå dem ilde. Som fx den franske forfatter Olympe de Gouge. Hun mente, at kvinder også havde ret til at bestige talerstolen, når de havde ret til at bestige skafottet. Det sidste blev hun tvunget til på grund af sine feministiske synspunkter den 3. november 1793.
Vi skal således mere end hundrede år frem i tiden inden kvindens forudsætninger, muligheder og valg i Oplysningstidens ånd begyndte at blive anerkendt som et led i den demokratiske udvikling. Med andre ord fik kvinder stemmeret.
Men det er ikke den oplysning, jeg her tænker på. Jeg tænker på den, der angår husførelse og husarbejde.
I 1900-tallet gennemgår dette en sand revolution. Ny viden om ernæring og renlighed kunne indhentes på husholdningsskoler eller via håndbøger. Den praksis kendetegner for eksempel Danmark, hvor også folkehøjskolens gennembrud ansporede til nytænkning. I Finland opstod der i 1899 ligefrem en bevægelse opkaldt efter Ny Testamentes Martha, der som bekendt skurede og skrubbede, mens Maria, der havde valgt den gode del, sad ved Jesu fødder og lyttede til hans ord.
På dette tidspunkt i historien havde Finland status af Storfyrstendømme under den russiske zar. Martharörelsen udsprang af frygten for russificering og skulle udgøre et værn imod den. Men det forklarer ikke dens sejlivethed, udbredelse og utrolige succes langt op i århundredet.
Madlavning, vask og rengøring som specialiseret håndværk med lange traditioner blev nu sat under lup og fornyet. En af de vigtigste tilskyndelse kom gennem studiet af bakterier. De har eksisteret så længe, der har været liv på jorden, men vi skal så langt frem som til 1676, før de bliver observeret i et primitivt mikroskop. Først i slutningen af 1800-tallet forstod man at farve dem og udskille dem. Deres tilstedeværelse overalt og antal var overvældende. For eksempel kunne man konstatere, at der fandtes et hundrede milliard bakterier på ét gram afføring. I samme periode opdager den medicinske forskning en forbindelse mellem bakterier og sygdomme, og i 1905 kommer det blå stempel, idet den tyske læge Robert Koch tildeles nobelprisen for sin påvisning af infektionssygdommenes mikrobiologiske årsager.
Men et er oplysning om teorien bag sygdomme som tuberkulose. Den kan man få gennem foredrag, og det kan klares på to minutter. Men hvad så? For at komme videre kræves der praktiske kurser, der handler om husmoderens daglige gerning, og der skal opnås indsigt i sociale og kulturelle spørgsmål. Man må lære nye og effektivere metoder til at vaske, sy og stryge samt blive klog på havebrug og næringsværdien i forskellige fødevarer. Også her går teori og praksis hånd i hånd.
At ordet vitamin blev dannet så sent som i 1912 af den polske hygiejniker Casimir Funk lader jeg stå ukommenteret som en påstand om den utrolige udvikling i ernæringsvidenskaberne.
For at gøre en lang historie kort blev den dygtige husmor hjemmets pryd og en ledestjerne for den opvoksende generation af nye husmødre. Hun blev hjulpet af tekniske landvindinger som indlagt vand, gaskomfur, varmtvandsanlæg, effektive hygiejneprodukter, men det var hende som person med nyvasket hår, nystivet forklæde omgivet af rødkindede og renskurede børn i hjemmestrikkede trøjer, som vakte beundring og ansporede til efterligning.
Men som tiden gik, og maskinerne blev stadig flere, ændrede husholdningsarbejdet helt og udkonkurrerede husmoderens højt specialiserede fuldtidsarbejde. I dag er billedet af den dygtige husmor genstand for de flestes latter og medlidenhed. Og det huslige arbejde, som kræver håndelag og knofedt, er i dag helt uden status.
Det kan man se på, som man vil, jeg for min del ønsker ikke de gamle dage tilbage. Men jeg nærer dyb respekt for husmoderens historiske indsats op igennem 1900-tallet. Den oplysning, hun modtog og udviklede, er en af forudsætningerne for den sejrrige kamp mod blandt andet tuberkulosen og dermed for generationers trygge opvækst.
Derimod er udbredelsen af demokratiet, ligesom i slutningen af 1700-tallet, stadig i visse tilfælde en meget mandlig affære. En slags eksport gennem en rask lille krig, for eksempel i Irak og Afganistan, har mange ment var løsningen. Hvad det jo ikke var!
Derimod tror jeg, at der kan være gode muligheder for at videreføre de kundskaber og færdigheder, som den nordiske husmor tilegnede sig op igennem det forrige århundrede. For eksempel til mange af de ulande, der i vore dage kæmper en fortvivlet kamp af samme type som den, hun vandt så grundigt, at hun ophævede sig selv. Den er i gang mange steder, den går mere stille af, og netop derfor er der grund til at tro, at den vil lykkes.


ANNONCE: 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar