ZILLE HANS DOTTER, MALALA YOUSAFZAI OG OPLYSNINGEN

PROFIL
Asger Albjerg
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.


Vi befinder os i København i 1722. Universitetets professor i latinsk litteratur hedder Ludvig Holberg. Han har netop udgivet et langt, ræsonnerende digt, som han kalder Zille Hans Dotters Gynaicologia eller Forsvars Skrift for Qvinde-Kiønnet. Det grundlæggende spørgsmål i det er:
Hvorfor skal hun, Zille, som er bedre begavet end sin bror, Frantz, bruge sit liv på at spinde og varetage andre huslige gøremål? For gennem uddannelse kunne hun udrette mere, end han nogen sinde vil få mulighed for.
Faderens svar er lige så kontant, som det i Zilles øjne er dumt:

Han heeder Frantz, du Zille.

Digtet om Zille har intet med Holbergs professorat i latinsk litteratur at gøre. Det er derimod sammen med andre satiriske digte og et langt epos en generalprøve på professorens kommende komedieproduktion. Og den skulle vise sig at blive et vigtigt bidrag til at ændre datidens syn på, at den eksisterende kultur ikke er udtryk for menneskets sande natur, men netop noget tillært. Den udspringer af vaner og opdragelse. At kvinden, oven i købet på tyendeniveau, havde et enormt potentiale til at beherske enhver situation og dreje herskabet en knap, er et genkommende tema, som gestaltes i komediernes tjenestepige. Pernille plejer hun at hedde.
Ved at fremhæve intelligens og snarrådighed som midlet til at vinde magt og komme frem satiriserer Holberg over de fødte magthavere og gør sig samtidig til talsmand for intelligensens aristokrati. Dét skal have mulighed for at udfolde sine evner. Det turde være indlysende, at den slags tale er farlig i et standssamfund, der regeres af en enevældig konge med adelen som en betydelig magtfaktor, men med den politisk tilsidesatte borger på vej til at erobre den økonomiske magt i samfundet.
Præcis fem og halvfjerds år senere sidder Knud Lyne Rahbek, ekstraordinær professor i æstetik ved samme universitet, og arbejder på en oversættelse og en fortale til Den franske Republiks Constitution antaget 1795. Det er en præstation, der i et hug bringer hans mange læsere af de løbende rapporter om den store revolution i tidsskriftet Minerva ind i den tankeverden, som var vejledende for den borgerlige revolutions opgør med monarki og adelsskab.
Grundlaget for Constitutionen er et oplysningsprojekt, der principielt set henvender sig til alle samfundets indvånere med tilbud om delagtighed i friheden, men på betingelse af disciplinering gennem fornuften. Her er ingen plads til de uoplyste, tøjlesløse masser, der hverken kan læse eller skrive, og som lader sig besnære af blodtørstige folkeforførere.
Men rummer Constitutionen så en løsning af problemet ved at tilbyde masserne den nødvendige oplæring i forudsætningerne for demokratisk magtudøvelse? Overhovedet ikke. I dens 10. kapitel, som handler om offentlig undervisning, anføres der intet om almindelig skolepligt. Hermed mangler tanken om frihed gennem oplysning for alle samfundsmedlemmerne et centralt element for at kunne virkeliggøres.
En sådan tanke ser vi først gennemført i den danske skolelov af 1814, hvor Danmark midt i en kolossal økonomisk og politisk krise som det første land i verden indfører undervisningspligt, dog uden sigte mod et demokratisk styret samfund. Loven, der var frugten af arbejdet i Den Store Skolekommission, nedsat så langt tilbage som i 1789, skulle helt enkelt bidrage til at øge produktiviteten i samfundet ved at fremme et bedre kundskabsniveau på landet og i byen.
Målet for oplysning og demokrati blev sat i 1700- og 1800-tallet, og set i et dansk, europæisk og amerikansk perspektiv er vi i dag nået kolossalt langt. Det har taget hundreder af år, og perspektivet bliver stadig fordybet. I Danmark, for eksempel, deltager børn jævnlig i debatten på lige fod med voksne. Og det er oven i købet deres lovlige ret, den står indskrevet i FN’s børnekonvention, der giver børn ret til ytringsfrihed og medbestemmelse.
Men geografisk set bliver perspektivet også udvidet. Alle kender den pakistanske aktivist Malala Yousafzai (født 1997), der som 15-årig overlevede et talibanattentat på vej hjem med skolebussen. Men alligevel ufortrødent fortsætter sin kamp for pakistanske kvinders og pigers ret til uddannelse. For det er gennem den, de får den magt, som er deres menneskeret.
Malala Yousafzai har modtaget et antal internationale hædersbevisninger, blandt andet har Euorpa-Parlamentet tildelt hende Sakharovprisen for tankefrihed, hun har talt i FN og er blevet nomineret til Nobels Fredspris. På den måde er hun blevet en superstar for den oplysning, som Ludvig Holbergs fiktive person Zille Hans Dotter to hundrede og en og halvfems år tidligere gjorde sig til talsmand for. Begrebet om demokrati var ikke en del af Zilles tankeverden. Men hun viste vejen gennem sin kamp for ret til uddannelse.
Malala Yousafzai kender demokratiet og ved, at første etape er en lang, sej kamp mod forbenede strukturer, hvor tildeling af magt og rettigheder bestemmes af kultur og vaner, arv og traditioner. Og selv om hun skulle blive to hundrede og to og halvfems år gammel, vil hun opdage, at kampen aldrig hører op.


ANNONCE:
Ingen kommentarer:

Send en kommentar