STUEREN?
 
PROFIL
Asger Albjerg
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.


I
En racediskriminerende tankegang bygger på generaliseringer og resulterer i forskelsbehandling. Mennesker rangordnes i forskellige grupper efter etnicitet, religion, sprog og kulturelle ytringer såsom påklædning, madvaner, forholdet mellem kønnene og opdragelse. I denne tankegang anses nogle grupper for at være andre fundamentalt overlegne. Disse har derfor en naturgiven eller historisk ret til at diskriminere de underlegne ved at udelukke dem eller give dem dårligere betingelser.

Racediskriminerende forestillinger kan fremkalde overbærenhed, foragt og afsky eller i ekstreme tilfælde folkemord.

II
Når dagens forlæggere og journalister falder på halen over grundlæggeren af Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaards oprigtighed og menneskelighed i anledning af hendes selvbiografi Fordi jeg var nødt til det og giver hende den anerkendelse og respekt, hun længe har anglet efter, kan man blive inspireret til at dykke ned i historien og lade hende selv komme til orde gennem nogle politiske udmeldinger. Det skal bemærkes, at hun i bogen forklarer sine ideer med sin ulykkelige barndom.

”Nutidens indvandrere er for det meste mennesker fra den tredje verden og hovedsagelig muslimer, som ikke har nogen som helst vilje til at blive en del af danskheden. Tværtimod ankommer disse mennesker med bagagen fuld af noget helt andet. De kommer ofte med den dybeste foragt for alt vestligt, for alt dansk og for alt kristent. De kommer med bagagen fuld af mandschauvinisme, af rituelle slagtninger, af omskæring af pigebørn og af kvindeundertrykkende tøj og traditioner, som hører hjemme i den mørkeste middelalder. Og frem for alt ankommer mange med bagagen fuld af religionsfanatisme, bedreviden og arrogance”. (Årsmødetale 1999).

”Forleden vedtog Folketinget så med én stemmes flertal afskaffelse af revselsesretten. Derved blev det slut med forældres ret til at bestemme over deres børn - og forældrenes ret til at opdrage deres børn. Og derved blev børn i realiteten statens ejendom. En uhyrlig socialistisk lov, som vel at mærke blev lusket igennem og vedtaget uden nogen former for offentlig debat. Og altsammen startet ved et par løselige strøtanker fra justitsministeren i slutningen af februar. Dansk Folkeparti har ikke tænkt sig at opgive kravet om, at børns opdragelse naturligvis er forældrenes ansvar - ikke statens. Og så snart, vi får bare et minimum af politisk indflydelse i Folketinget, vil sagen blive rejst igen”. (Grundlovstale 1997).

”Fremmede formerer sig som kaniner.” (citeret efter Politiken, 15.10.1994).

Jeg bryder mig ikke om dem, der generaliserer muslimer. Men med selve islam, der må jeg sige, at jeg har sværere og sværere ved at skelne mellem islam og islamismen.” (Information, 20.1.2010).

”Jeg giver Søren Krarup fuldstændig ret i, at det er nøjagtigt det samme symbol - et tørklæde og et hagekors.” (TV-Avisen, DR1, 29.4.2007).

”Hvis de [svenskerne] ønsker at forvandle Stockholm, Göteborg og Malmø til et skandinavisk Beirut med bandekrige, æresdrab og massevoldtægter, så lad dem gøre det. Vi kan altid afspærre Øresundsbroen.” (BBC, 19.2.2005; citeret efter Ekstra Bladet, 25.1.2010).

”’Den offentlige orden’ er en bred formulering for den måde, hvorpå vi i vort kristne land har indrettet os. Det er den måde, vi omgås hinanden på i tolerance, dannelse, venlighed, omsorg og indbyrdes forståelse og respekt. Det er kort sagt den måde, hvorpå vi behandler hinanden. Og i denne væremåde passer den muslimske levevis ikke ind. Den muslimske levevis er med andre ord uforenelig med dansk kristen tankegang. Det strider nemlig mod dansk tankegang at acceptere ekstrem mandschauvinisme, voldelig opdragelse, adskillelse mellem kønnene, tvangsægteskaber, pigeomskæringer, prygl og hjernevask af skolebørn – ikke at forglemme: Dannet, pæn og civiliseret omgangsform. Derfor vender vi os mod frivilligt at forære islam det overvældende brohoved, en stormoské midt i Danmark ville blive.” (B.T., 24.11.1998).

På spørgsmålet om, hvorvidt udlændinge bliver bedre integreret af en lavere integrationsydelse, svarer Kjærsgaard: ”Nu siger du som en helt naturlig ting, at de skal integreres. Jeg er uenig med dig. Hvorfor i alverden skulle de dog det? De skal være her i en periode og have de bedst mulige betingelser, mens de er her. Men integreres i det danske samfund ... nej, absolut ikke.”
(Information, 27.12.1997).

III
Stueren
?
***


Citaterne er sakset fraANNONCE:Ingen kommentarer:

Send en kommentar