DIPLOMATER OG GADEDRENGE

PROFIL
Asger Albjerg
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.

 
Da jeg gik i skole, var der engang et kæmpeslagsmål i skolegården. De indblandede blev naturligvis straffet behørigt med lussinger, eftersidninger og et hundrede ganges afskrivning af sætningen: Jeg må ikke slås i skolegården. Med skønskrift.
Alligevel, eller måske netop derfor, syntes vores lærer i historie, at han for at forebygge lignende kamphandlinger med kedelige resultater i form af næseblod, knækkede brillestel og sæbeøjne, måtte undervise os i forskellen mellem en diplomat og en gadedreng.
En diplomat, fortalte han os, var et meget klogt menneske, som vidste alt om den stat, han var diplomat for. Derfor var han blevet udset til at handle på sin stats vegne, og var der noget, der gik galt for ham, så var nederlaget også hans personlige.
Her holdt vores lærer hånden mod sit hjerte for at illustrere de nederdrægtige følelser, der overmandede en diplomat, som ikke forstod sit embede.
Men en diplomat var ikke diplomat sådan lige ud i luften. Han var altid diplomat i forhold til andre stater. Og nu blev det svært. For ligesom diplomaten skulle kende sin egen stat, var det også hans arbejde at kende den stat, han skulle arbejde i som diplomat. Heri indgik selvfølgelig, at han skulle vide, hvor mange kanoner, krigsskibe eller soldater staten rådede over. Eller med henblik på fredeligt samarbejde have kendskab til hvor meget korn, olie eller kaffe, det andet land producerede og gerne ville sælge. Og hvor mange æg og flæskesider, det ville importere.
Netop dette var, sagde læreren, vejen til fred og velstand. For jo mere staterne involverede sig i hinanden og blev gensidigt afhængige, jo flere aftaler og alliancer, der blev indgået, jo mindre var de interesseret i at komme op at slås. For så ville alt det gode, de havde skabt sammen, jo blive brudt ned på et øjeblik. Og i stedet ville der opstå en elendighed, som ingen almindelige mennesker ville være tjent med. Og i et demokrati er det jo de almindelige mennesker, der bestemmer, tilføjede han strengt.
Vigtigst af alt, men også som det sværeste! skulle diplomaten lære den fremmede stats ledere at kende. Han skulle vise dem respekt, og de skulle lære at respektere ham og hans stat.
Gensidig respekt! kaldte min lærer det. Med udråbstegn.
Måske kunne diplomaten i virkeligheden ikke lide de fremmede herskere, fordi de elskede at prale med deres egne kræfter og slå om sig med provokationer. Derfor gjaldt det først og fremmest om at finde de områder, hvor man kunne tale fornuft med dem.
Startede diplomaten som en anden gadedreng med at sige:

Du er dum!

og svaret var:

Det kan du selv være!

var man i færd med at tale en konflikt op, og så kunne slagsmåleet være der i løbet af nul komme fem. Eller krigen.
I stedet for at stå og vise de muskler, som den anden alligevel vidste, at man havde, skulle man bruge tiden til at tale pænt til hinanden om de fælles interesser og udviklingen af dem.
Dog: Helt nede på bunden af en konflikt lå der ofte et reelt indhold. Som for eksempel i forholdet mellem Finland og Sovjetunionen før Vinterkrigen startede. Sovjet syntes, at det var i deres legitime interesse, at den fælles grænse blev flyttet mod vest, fordi den lå alt, alt for tæt ved Leningrad. Der havde den ganske vist ligget i mange år, men i og med Finlands nære og varme forhold til det nazistiske Tyskland frygtede Sovjetunionen, at grænseområdet kunne blive et område for opmarch for tyske tropper.
Var frygten velbegrundet? Sandsynligvis, sagde læreren og fortsatte med at fortælle, at man i Finland ikke ville høre tale om at afstå noget som helst. Og var Sovjetunionen dum nok til at angribe, så var man i Finland helt sikker på, at Sverige, England og sikkert også USA ville ile landet til undsætning.
Enden på den diplomatiske konflikt, der snart blev til en krig uden hjælp fra de nævnte stater, var et ærefuldt nederlag. Af helt samme slags som dem, vi danskere plejer at lune os ved.
For eksempel efter krigene i 1801 og 1807, hvor vi forsvarede os heltemodigt mod den engelske overmagt, men hvor resultatet trods alt blev det sørgelige, at Danmark mistede sin status som en stormagt på de syv have, fordi englænderne helt enkelt tog vores flåde.
Eller tag krigen i 1864 mod Preussen og Østrig, som resulterede i, at Danmark blev formindsket med en tredjedel. Årsagen til krigen lå i den såkaldte Novemberforfatning, der, efter Preussens mening, ikke tog det fornødne hensyn til det tyske mindretal i hertugdømmerne Slesvig-Holsten.
Men et ærefuldt nederlag blev det, også det! for vi forsvarede os tappert, også uden for eksempel en svensk hjælpeekspedition på 20.000 mand, som man havde håbet på, og der blev udgydt meget blod.
Den gang led diplomatiet nederlag, sagde læreren, fordi lederne levede i en drømmeverden og tænkte i modsætninger og ikke i de sammenhænge, som de snilde diplomater arbejdede på at få i stand.
Man opførte sig kort sagt som gadedrenge, der begynder slagsmål efter måske indbildte fornærmelser og uden at tænke på konsekvenserne. Dem måtte gadedrengene så selv stå for i form af blå mærker og brækkede næser, mens dem, der bar følgerne af dårlige diplomaters og magtgale lederes skældsord mod hinanden, var almindelige mennesker.
Her sluttede hans forelæsning, men i dagens anledning, nu, da Ukraine og Krim er på alles læber med EU-ekstremister i Kiev, som tror på, at EU vil give dem guld og grønne skove, og Ruslands-ekstremister på Krim, som tror på, at Rusland vil give dem guld og grønne skove, er det svært ikke at henvise til, hvordan Finland efter dyre lærepenge fandt sin plads mellem øst og vest:
Det kan siges kort:
I forhold til øst er der ingen institutionelle konflikter, hvilket ikke står i vejen for et intimt samarbejde med vest, der med tiden er blevet udbygget. Grundlaget for det hele er gensidig respekt og forståelse. Og indadtil, det hører med, var dagens menu i mange år slid og afsavn.
Jeg vil gerne tilføje, at også på mindretalsområdet kan Finland tjene som eksempel. Jeg tænker her ikke først og fremmest på Finlands svensktalende mindretal, hvis status som sprogligt mindretal er grundlovssikret. Stjerneeksemplet er Åland, der i 1917 ønskede løsrivelse fra Finland, Riket, som det blev kaldt derovre, men som efter en plan udarbejdet af Nationernes Forbund, en forløber for FN, blev en autonom del af Finland med uindskrænket ret til at beholde sprog, kultur og sædvaner.
Dette blev ordnet i mindelighed og uden, at et skud blev løsnet. Og, så vidt jeg erindrer, uden trusler og skældsord. Men det indebar ikke, at man i bibelsk forstand vendte den anden kind til. Man stod på sin ret og fik et kompromis, man kunne leve med. 


ANNONCE:

 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar