KOMMENTAR TIL VEJRET OG VERDENSSITUATIONEN 

  
PROFIL
Asger Albjerg
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.


Ouverture

Det er hvidt herude:
Kyndelmisse slaaer sin Knude
Overmaade hvas og haard –
Hvidt forneden, hvidt foroven,
Puddret tykt staaer Træ i Skoven,
Som udi min Abildgaard.

Det er tyst herude:
Kun med sagte Pik paa Rude
Mælder sig den smaa Musvit.
Der er ingen fugl, som synger;
Finken kun paa Kvisten gynger,
Seer sig om og hvipper lidt.

Det er koldt herude:
Ravne skrige, Ugler tude,
Søge Føde, søge Læ.
Kragen spanker om med Skaden
Højt paa Rygningen af Laden,
Skele til det tamme Kræ.

Hanen sig opsvinger
Paa en Snemand; sine Vinger
Klaskende han sammenslaaer.
Krummer Halsen stolt og galer –
Hvad monstroe han vil den Praler?
Hvis endda om Tø han spaaer!

Inderlig jeg længes
Efter Vaar, men Vintren strænges;
atter Vinden om til Nord!
Kom Sydvest, som Frosten tvinger!
Kom med dine Taagevinger!
Kom og løs den bundne Jord!

Vi skriver den 18. marts 2014. Folkeafstemningen på Krim er netop overstået. Måtte det langsigtede resultat blive, at mindretal rundt om i Verden bliver bedre behandlet.
Hvad vejret angår, gik vi her i Sydfinland fra plus 10 og snefrit til minus 10 med 10 cm sne. Men solen er kommet tilbage, og den står højere på himlen.
Steen Steensens Blichers digt Ouverture er fra Trækfuglene, Naturconcert (1838). Her forener Blicher naturbeskrivelser med et drømmende og forventningsfuldt jeg.


ANNONCE:

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar