KÆRE PRÆSIDENT PUTIN


Fra Krimkrigen 1853-56.


PROFIL
Asger Albjerg
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.Kære Præsident Putin.

Jeg tillader mig denne henvendelse, fordi jeg er bekymret over den manglende respekt for det russiske folk i almindelighed og for Deres person i særdeleshed, som i disse dage udvises af blandt andet EU, USA og NATO.
Den anspændte situation beror på to store overraskelser:
For det første er der den uforudsete udvikling i Ukraines hovedstad Kiev. Her har man, som vi ved, negligeret Deres generøse tilbud om hjælp til den betrængte ukrainske økonomi. Samtidig med har den russiske befolkning på Krimhalvøen følt sig truet af de nye magthavere.
For det andet er der de igangværende militære bevægelser på Krimhalvøen.
Den unisone fordømmelse fra blandt andet EU, NATO og USA lyder i mine ører som et forvrænget ekko fra den kolde krig med blandt andet dens velkendte dominoteori – en krig, der med Berlinmurens fald nu ligger fem og tyve lykkelige år tilbage i historien.
Jeg er overbevist om, at hverken De og Rusland eller NATO, USA og EU betragter en krig som ønskværdig, hverken på det handelsmæssige eller på det militære område. Den forbigående styrkelse af den nationale selvfølelse med en tøjlesløs krigsbegejstring som den yderste konsekvens var netop, hvad EU blev sat i verden for at modvirke. Både i et kort og i et længere perspektiv vil en fredelig og snarlig løsning af den anspændte situation være til fordel for alle parter.
Den sikre vej hertil er et udvidet økonomisk og handelsmæssigt samarbejde mellem alle berørte parter. I det fornødne omfang vil i den nuværende situation også et fordybet militært samarbejde være den rette vej. For det er jo i samarbejde, ikke i trusselsbilleder, der gennem skæbnesvangre fejltagelser kan blive til  virkelighed, at den fremtid, vi alle ønsker, ligger.
De anførte tanker er kontroversielle i dagens situation, men fuldt ud mulige, før uigenkaldelige handlinger har fundet sted, og samtidig en sikker vej til at løse den nuværende krise i fredens og velfærdens tjeneste.
Initiativet er Deres!

Med venlig hilsen

Asger Albjerg


ANNONCE:

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar