INDLEVELSE OG DIALOG


Martti Ahtisaari, finsk fredsmægler og nobelpristager

 PROFIL
Asger Albjerg
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.

 

Anna von Sperling har i Dagbladet Information den 4. april en på mange måder sympatisk klumme om Rusland, Ukraine og Vesten. Efter indledningens skinfægterier om, at kritik af vennerne kan blive misforstået som overløb til den, man er uenig med, udtaler hun sin dybe bekymring for, at

vi alle sammen i kampens kolde krigshede er ved at formøble den dialog, som de fleste ved er forudsætningen for fred i vor tid.

Hermed stiller hun sig – men ikke uden en bagdør i form af et ironisk hint til Chamberlains berygtede udsagn om peace in our time i 1938 efter Münchenaftalen med Hitler – på linje med blandt andet de to forhenværende tyske kanslere, Helmut Schmidt og Helmut Kohl, der har udtalt skepsis over for Vestens sanktioner mod Rusland. Hun udtrykker ligeledes enighed med det tyske venstrefløjsparti Die Linke om det hykleriske i, at EU indgår samarbejdsaftaler med Ukraines nye regering og dermed ignorerer sine egne normer for en regerings demokratiske legitimitet.
Hendes udtalte ærinde med klummen er, at

forholde sig ædrueligt kritisk til den måde, EU og USA taklede forspillet til krisen i Ukraine og nu håndterer dens foreløbige kulmination på Krim, uden risiko for at blive skudt i skoene, at man har sympati for Kremls geopolitiske våddrømme.

Så vidt så godt ud fra den synsvinkel, at enhver i fredens tjeneste har både ret og pligt til at kritisere sine venner uden af den grund at skulle mistænkes for at tage modstanderens parti.
Desværre sparker Anna von Sperling med stor energi stolen væk under sig ved også at dyrke den selvretfærdiggørelse, der i alle tider har været vejen til krig. Den stikker frem i overskriftens

Putin er et dumt svin. Men...

Og for at selv den mest tungnemme skal fatte det, gentages udsagnet med eftertryk i klummens afsluttende PS:

Naturligvis er Putin et gennemført dumt svin.

Tager Anna von Sperlings følelser i den grad herredømmet over hende, at hun tankeløst stiller sig i heppekoret blandt dem, der dæmoniserer og dermed glemmer, at den dæmoniserede sidenhen har en forbandet evne til at optræde som en endnu værre dæmon? Eller omformuleret med hendes egne, lidet flatterende ord: at den, man tiltaler og behandler som et svin, bliver et svin. – Præcis samme erkendelse ligger i den velkendte pædagogiske erfaring, at den elev, man behandler som en idiot, forbliver idiot.
Gennem sin selvretfærdiggørelse formøbler Anna von Sperling på denne måde med et par uelegante formuleringer og stik mod sit eget ønske netop den dialog, som hun jo godt ved er fredens første forudsætning. I stedet for at råbe dumme svin! burde hun som et nødvendigt skridt have indlevet sig i modpartens selvforståelse.
For alle mennesker har en selvforståelse, og hvis man ikke kan leve sig ind i den, kommer man aldrig i dialog med dem.
Et udgangspunkt i den aktuelle sag kunne være, at præsident Putins hjerte banker for Rusland og for alt, hvad der er russisk. Det kan jeg som dansker med et hjerte, der trods mange års udlændighed banker for Danmark, ikke bebrejde ham.
Jeg vil derimod gerne bebrejde EU og FN, der begge er dannet for at sikre fred og velfærd, for ikke at have indledt en dialog med Rusland om forfatningsmæssige garantier for de sprogligt-kulturelle mindretal i Ruslands nabolande.
Det var problem nummer ét.
I forlængelse heraf vil jeg tillade mig at spørge, hvor EU’s og FN’s forslag om folkevalgte regionalregeringer, som skal sikre de lokale russiske minoriteters rettigheder, mon har gemt sig?
Og sådan kunne jeg, med ægte dansk ironi, fortsætte med at pege fingre ad alle begåede fejltagelser i Vestens håndtering af Ukrainekrisen.
Men i stedet vil jeg være konstruktiv og i al korthed gøre opmærksom på, at det land, jeg bor i, Finland, i sin grundlov har sikret det svensksprogede mindretals rettigheder.
Her er en model for løsningen af det første problem.
Hvad det andet problem angår, kan jeg fortælle, at  Folkeforbundet, FN’s forløber, efter Finlands selvstændighed i 1917 løste problemet med det totalt svensksprogede Ålands fortsatte tilhørsforhold til det overvejende finsksprogede Finland ved i 1921 at garantere befolkningen, der ønskede Åland som en del af Sverige, at ingen udefrakommende skulle blande sig i Ålands sprog, kultur og sædvaner, samt at Åland skulle få en folkevalgt regionalregering. Den tiltrådte året efter. På denne måde fik Åland sit relation til ”Riket”, som ålændingene ynder at kalde Finland, afklaret med en hjemmestyreordning af samme art som den, Færøerne og Grønland senere fik i forhold til Danmark. – Det skal noteres, at det på ingen måde var let at løse de sprogligt-kulturelle-territorielle problemer den gang mellem 1917 og 1921. Men det gik.
Denne måde at løse konflikter på mellem broderlande – og det er Ukraine og Rusland som bekendt – står for mig som fornemme udtryk for en værdig, demokratisk tankegang og handlemåde.
Er det, hvad Vesten har demonstreret i forhold til Rusland?
Desværre endnu ikke.
I stedet er man begyndt at røre krigstrommen.
Denne tirsdags meddelelser om regulære kampe mellem politi og russiske aktivister i den østlige del af Ukraine og om Estlands indskrænkninger af det russisktalende mindretals sproglige rettigheder skriger på en overordnet fredsstrategi fra EU, NATO og USA.
Der er næppe tid til at vente på Jens Stoltenberg for at få en generalsekretær for NATO, der kan træde i karakter som en fredens mand.


ANNONCE:

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar