FUNDAMENTALISME


George W. Bush

PROFIL
Asger Albjerg
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.Når den danske monark afslutter sin årlige nytårstale med det obligatoriske Gud bevare Danmark, anser næppe nogen af tilhørerne det for andet end et fromt, men virkningsløst ønske fremsat af Folkekirkens eneste obligatoriske medlem, jf. Grundlovens § 6.
For danskerne er et oplyst folk, som for mere end et par hundrede år siden var godt på vej til at opgive tanken om, at Gud styrede historiens gang og var årsag til de menneske- og frihedsrettigheder, som netop Grundloven er et udtryk for.
Læs for eksempel, hvad forfatteren, journalisten og redaktøren Knud Lyne Rahbek skriver om dette i kølvandet af Den franske Revolution, der tog sin blodige begyndelse med Bastillens fald den 14. juli 1789.
Men gå til kilderne, ad fontes! som et slagord under Renæssancen lød, for meget af det, der er skrevet om Rahbek, er uden forståelse for radikaliteten i en af vore store oplysningsforfatteres verdensanskuelse. Her er fundamentalisme i form af ufejlbarlig og bogstavelig udlægning af hellige skrifter blæst bort, historiens gang bestemmes af menneskers handlinger, og beredskabet til en alsidig belysning og løsning af problemer gennem dialog, jf. sidste uges blog ”Ordet eller Sværdet”, er afgørende.
I denne tankegang, er mennesket ansvarligt.
For nogen tid siden læste jeg et eksempel på en foruroligende fundamentalistisk tankegang. Det danner afslutningen på George W. Bushs State of Union-tale fra den 28. januar 2003. Jeg citerer de sidste linjer, som eksplicit er møntet på situationen i Irak, og som at dømme efter bifaldet falder i tilhørernes smag.

The liberty we prize is not America's gift to the world, it is God's gift to humanity. (Applause.)

We Americans have faith in ourselves, but not in ourselves alone. We do not know -- we do not claim to know all the ways of Providence, yet we can trust in them, placing our confidence in the loving God behind all of life, and all of history.

May He guide us now. And may God continue to bless the United States of America. (Applause.)

Hvad der kom ud af krigen mod Irak, som talen lægger op til, kan aflæses af, at USA netop nu forsøger at få Iraks ærkefjende Iran til at rage kastanjerne ud af ilden for sig, mens ISIS, en terrororganisation med udgangspunkt i muslimsk fundamentalisme, hærger uhindret i netop Irak.
Så bekvemt for Bush og ligesindede at kunne henskyde ansvaret til Herrens eller Forsynets uransagelige veje.  Det er old school af samme art som den, deres fjender benytter sig af.
Hele talen kan læses på http://www.theguardian.com/world/2003/jan/29/usa.iraq1ANNONCE: