KORT OG GODT OM DANSK OG SVENSK PROFIL
Asger Albjerg                     
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.

For nogen tid siden blev jeg ringet op af en journalist ved det lokale Hufvudstadsbladet. Hun ville have nogle synspunkter på problemerne med at forstå dansk. Ikke på danskernes indbyrdes problemer med at forstå hinanden på deres eget modersmål, men på finlandssvenskeres og for den sags skyld også rikssvenskars (som det hedder her i Finland) problemer med at afkode det danske tungemål.
Nogle af mine synspunkter kom til at indgå i en artikel med titlen Förstår ni inte vad jag säger, danskar? For ret beset er det ikke blot danskerne, som udgør problemet med en udtale, der snupper endelser af og lader ordene følge efter hinanden i en lang, nærmest ubrudt kæde. Også svensktalende, især dem fra Sverige, volder problemer med deres specielle sprogmelodi, der frembæres af akutte og grave accenter, og ikke som dansk og finlandssvensk har stærkt eller mindre stærkt tryk på de forskellige stavelser. Det hovedsagelige problem med dansk udtale kan på denne måde nedskrives til, at luften går helt ud af de tryksvage endelser, som således næsten eller slet ikke høres.
Et eksempel kunne være verbet komme, som i normalt dagligsprog ikke har to stavelser: kom-me, men sammentrækkes til en enkelt med et overlangt m: komm. Populært sagt og med alle forbehold bliver ord, der på svensk udtales med to stavelser, fx svensk kom-ma = dansk kom-me, reduceret til enstavelsesord.
Her er, i en nøddeskal, den svensk-danske sprogforståelses hovedskurk.
Over for denne forståelsesforbistrende fjende findes der to strategier. Den ene er at give op og slå over til engelsk, som alle af lidt yngre årgang har et ofte mere flydende og selvsikkert end nuanceret forhold til. I bedste fald er det helt uproblematisk, i værste kan det ligne google translate. Denne fremgangsmåde mellem personer, der ikke har engelsk som modersmål, udvikler sjældent de samtalendes engelsk. I værste fald kan den bekræfte og stadfæste fejl.
Den anden strategi beskriver Sofia Holmlund i nævnte artikel. Den går ud på at tale langsomt, lytte omhyggeligt og have tålmodighed. På den måde lærer dansk- og svensktalende at forstå hinanden over sproggrænserne. Mine egne personlige erfaringer, blandt andet som lærer og lektor i dansk ved en svensk folkehøjskole, det finlandssvenske Åbo Akademi og det tosprogede Helsingfors Universitet, peger på, at et intenst sprogbad i dansk i højst fjorten dage er nok til, at de fleste, lidt afhængigt af forudsætningerne, forstår mit danske modersmål.
Efter min opfattelse en ringe indsats for at blive delagtig i det nuancerede sproglige samvær, som kun opnås i situationer, hvor de talte sprog beherskes fuldstændigt.
Udtalen er naturligvis kun én side af sprogforståelsen. En anden, mere grundlæggende, er det fælles ordforråd. Jeg skal give lidt statistik, der som bekendt sjældent siger hele sandheden.
Gösta Bergman publicerede i 1971 en undersøgelse med de ti hyppigst forekommende ord i svensk og dansk. Resultatet, som med overvældende sandsynlighed også må have gyldighed i dag, ser således ud:

De mest frekvente ord på dansk: og, i, at, det, en, til, den, er, de, der.
De mest frekvente ord på svensk: och, i, att, det, jag, en, på, som, den, till.

Statistisk set udgør disse ord tyve procent af sproget.
I 1986 publicerer Kjeld Kristensen og Lars Brink en liste med et hundrede danske ord, som en svensktalende ikke umiddelbart vil kunne forstå. Disse et hundrede ord er fundet blandt de et tusind mest frekvente danske ord. Som eksempler vil jeg notere seks:

dansk:       svensk:
dreng        pojke
pige          flicka  
rolig         lugn
le              skratta
kun          bara
stue         vardagsrum

Det er ord, man må lære, men i betragtning af, at disse svære ord er de eneste svære blandt de et tusind mest frekvente, og at blot en tiendedel af sprogets mest frekvente ord udgør halvtreds procent af sproget, er det faktisk vanskeligt at tage såkaldte forståelsesproblemer mellem dansk og svensk helt seriøst.
Sådan er det statistisk, og statistikken står klart på den gensidige sprogforståelses side.
Hvad statistikken ikke tager hensyn til er øvelse, øvelse og endnu mere øvelse. I rundt regnet fjorten dage. Så kan du forstå et nyt sprog. Og det, du ikke forstår, kan du jo altid spørge om. Det er ikke en skam at ville blive klogere.


Annonce:

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar