MARCUS CURTIUS OG YANIS VAROUFAKIS 
Græsk euroexit?
PROFIL
Asger Albjerg                     
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.Jeg stødte på ham første gang, da jeg sled mig igennem den moderne europæiske litteraturs første historiske roman – ja, jeg ved, at det er en usexet indledning, og bedre bliver det ikke af at fortælle, at romanen er skrevet af Knud Lyne Rahbek, en 1700-talsforfatter, som knap nok er læst i vore dage og kun undtagelsesvis forstået.
Men altså, det var i Rahbeks Camill og Constance, at jeg for første gang læste om Marcus Curtius.
Han er aldrig blevet min helt, men historien om, hvordan han som en antik kamikazepilot ofrede sig selv, fascinerede mig.
Sagnet går tilbage til 362 f.Kr. og starter med, at der på Forum Romanum åbner sig en afgrund, som det ikke er menneskeligt muligt at fylde. Seerne forkynder, at romerne skal kaste det, der udgør Roms kilde til styrke i hullet, så skal den romerske republik vare evigt.
Marcus Curtius, en yngling højt dekoreret for sine militære bedrifter, dadler sine medborgere for ikke at indse, at seerne sigter til Roms våben og mod. Og mens han lader sit blik glide rundt til gudernes templer på torvet, rækker han hænderne mod himlen og mod dødsrigets guder og vier sig som et offer. Fuldt bevæbnet bestiger han en hest med den prægtigste udrustning og styrter sig over den yderste grænse i afgrunden, som lukkes og efterlader en sø, Lacus Curtius.
Mere end 350 år senere, på kejser Augustus’ tid, blev der på selvsamme sted rejst et relief af den unge helt, som til hest er på vej ned i afgrunden.
Vi springer et par tusind år frem i tiden på samme Forum Romanum, nu en spektakulær ruin. Her står jeg i det sene eftermiddagslys og fotograferer relieffet, mens jeg et øjeblik ærgrer mig over, at en afspærring hindrer mig i at komme helt hen til det for måske endnu stærkere at kunne føle historiens nærvær og de spektakulære handlingers betydning for den retning, historien tager.
Det er den samme følelse af at være tæt ved og dog lidt på distance jeg har i dag, fjorten dage efter min visit på Forum Romanum, da jeg ser medierne flyde over med politiske nekrologer over Yanis Varoufakis, grækeren, der tog sit lands kreditorers afsky som sit adelsmærke. Den afgåede finansminister afbildes ikke til hest, men på sin 1300 CC Yamaha motorcykel, der sparker mere end hundrede gange hårdere end Marcus Curtius’ firbenede transportmiddel.
To ting binder gennem årtusinder Curtius og Varoufakis til hinanden. Det er mod og våben. Men omfortolket fra en tid, hvor bogstavelig dødsforagt var modets højeste manifestation, og våben slebet til at hugge ind i menneskers kroppe.
Yanis Voroufakis har gang på gang vist modet til at gå til den yderste grænse og at flytte den så langt, at hans politiske modstandere plumper i med tomme trusler om at smide Grækenland ud af eurosamarbejdet. Og hans våben er demokratiet, som har valgt ham, og hvis beslutningsproces han netop har valgt at vende ryggen, fordi visse europæiske finansministre ikke orker at se ham ved forhandlingsbordet.
Sådan rapporteres der i medierne, og er det sandt, er det en uafvaskelig skamplet på disse finansministre, fordi de negligerer demokratiets spilleregler ved at forsøge at ydmyge og umyndiggøre et demokratis repræsentant. At de desuden belaster et land, der økonomisk er på knæ på grund af optagelse af lån til afbetaling af gæld og ikke til investering i produktion, er udtryk for et usolidarisk, nationalistisk snæversyn, som ikke alene er den egentlige kilde til den græske misere, men også et fundamentalt brud på EU-ideologiens højtidelige målsætninger om at arbejde i fredens og samdrægtighedens og stabilitetens tjeneste.
Det ofte stillede spørgsmål er, hvad Grækenland ville være uden EU. For at få sine rette historiske proportioner burde spørgsmålet vendes. Så lyder det:
Hvad ville EU være uden Grækenland? Ja, ville EU overhovedet eksistere?
Og så er vi igen tilbage i antikken, ikke blot den romerske, hvis demokratiske institutioner var inspireret af de græske, men til selve det gamle Grækenland, hvis filosoffer og statsdannelser var en væsentlig inspiration i de demokratiske omvæltninger, der i vores vestlige verden begyndte at tage form for to-tre hundrede år siden med start i den såkaldte Oplysningstid.
Men jeg indser, at alt det her er alt for kompliceret og alt for usexet for vore dages politikere med valgperioder som tidshorisont.
Men nej, jeg skal ikke skyde på politikerne, det er vælgerne, godt eller dårligt oplyste, der afgør.
Så måske bliver Grækenland alligevel smidt ud af eurosamarbejdet.


ANNONCE:Ingen kommentarer:

Send en kommentar