LÅT DEM KOMMA!PROFIL
Asger Albjerg                     
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.Staffan Bruun leverede for præcis en uge siden i Hufvudstadsbladet et af de få virkeligt konstruktive bidrag til debatten om flygtningene, der rundt omkring i Europa optager sindene langt mere, end de optages som ligeværdige medborgere i de nationale fællesskaber. Fra Danmark, hvor jeg har tilbragt den forløbne uge, er jeg ikke stødt på ytringer eller konkrete forslag, der tilnærmelsesvis matcher Bruuns.
Jeg citerer in extenso i den gode sags tjeneste:

De vandrar omkring längs Kos stränder och parker, skrämda och osäkra på framtiden, de som en gång utgjorde eliten i Syrien.
De är välutbildade, de flesta förmögna, och det var en gång de som styrde och ställde i Syrien. De är professorer och elektriker, chaufförer och ekonomer, läkare och snickare.
Gemensamt för dem är att de inte såg någon framtid i Syrien utan satsade allting på en riskfylld och dyr emigration till Europa.
Gemensamt för dem är också att åtminstone de flesta, exakt uppfyller kraven på vilken form av inflyttning Finlands rådande regering prioriterar. Akademiskt utbildade, kunniga immigranter välkomnar också Sannfinländarna i sitt partiprogram.
Nu finns chansen att göra jackpot och bjuda in dem till Finland. En etnisk koloni ska bestå av minst sextusen, helst tiotusen invånare, för att framgångsrikt etablera sig.
Tiotusen syrier skulle inte bara hjälpa och sysselsätta varandra, de skulle också utgöra en välkommen ny injektion i Finlands skadskjutna näringsliv.
Tiotusen syrier, vana vid framgång, skulle föra med sig nya idéer, nya visioner och nya företag och nya jobb. Tiotusen syrier skulle med en gång göra Finland spännande och intressant. Syrierna kunde bli vårt nya Nokia.
Så bästa Sipilä, Soini och Stubb, slå en signal till borgmästare Giorgos Kyritsis på Kos och meddela att Finland välkomnar rubbet av flyktingar på ön. Alla är välkomna. Flyktingarna på Kos råkar nämligen vara en idealisk mängd på mellan sex- och tiotusen.
Finland kommer plötsligt att framstå som Europas stora humanist. Men i själva verket är det helt tvärtom. Vi skummar grädden av Medelhavsflyktingarna och tar av rent egoistiska skäl hand om de mest åtråvärda invandrarna.
Det enda krav vi ställer är att syrierna förbinder sig vid att följa finländsk lag och garantera alla barn, oberoende av kön, samma rätt till utbildning och frihet att själva få bestämma om framtid, klädsel, umgänge, tro och fritidssysselsättning.
Sipilä, ta telefonen redan i dag och bjud in syrierna innan något annat land hinner före.
Låt dem komma!

Det er klart, at en sådan invasion af veluddannede, velbeslåede og fremadstræbende mennesker også i Danmark vil være en udfordring. Og er det ikke netop det, regeringen Rasmussen efterlyser?ANNONCE:

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar