MENTAL KRIG I NORDEN
PROFIL
Asger Albjerg                     
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.

 

Mens de danske medier den 1. januar 2016 har travlt med prins Henriks pensionering, bringer det svenske Dagens Nyheter øverst i sin netavis en helt anderledes vinkel på den danske virkelighed:

Tar guldplomber om jag blir tillsagd,

lyder overskriften. Under den en dansk betjent med lyst hår og skudsikker vest. Ved siden af ham, men ikke på samme billede, et par mænd med – hvordan skal jeg udtrykke det? - et ikke arisk udseende. De citeres for følgende:

Polisen i Danmark är inte bra, den är fascistisk. De säger att de ska ta våra smycken och pengar och har redan kollat vad vi har, säger Arash Salehin.
Farzad Barzegar visar berlocken på sitt halsband. Den är av guld, säger han, och berättar att han ska ha fått det av sin mamma.
Men polisen ville ta halsbandet, jag fick kämpa för att behålla det.

I dagene inden har danske medier præsenteret sine brugere for truslen om svensk grænselukning og en aldrig standsende hånlatter over, at svenskerne nu, endelig! er kommet ned på jorden og har indset, at deres åbne indvandringspolitik var en fejltagelse.
Jeg må tilstå, at jeg bliver skræmt af uforsonligheden mellem danske og svenske holdninger, som de har taget sig udtryk i de seneste dage, hvor medier, politikere og befolkningerne i vekselvirkning optrapper spændingen.
For her er tale om noget radikalt forskelligt fra den lange tradition for, at de nordiske naboer gensidigt driller hinanden ved at pointere reelle eller indbildte nationale særtræk. Sådant har jeg altid betragtet som en uadskillelig del af nordisk kultur. Af helt samme slags som drillerierne mellem fx jyder, fynboer og sjællændere er en del af dansk kultur og i virkeligheden samler mere, end de skiller, fordi de viser, at vi interesserer os for hinanden og ikke kunne drømme om at separeres.
Med sin grundtone af gemytlighed bekræfter disse nationale og regionale drillerier derfor samhørigheden og retten til at være forskellig. De danske dialekter har, som de nordiske sprog, den samme rod. Trods afvigeler og forskelligartede påvirkninger har alle varianter i det store og hele udviklet sig parallelt gennem en tusindårig, interaktiv historie og er fuldtud gangbare til at beskrive dagens fælles politiske, sociale og kulturelle virkelighed.
Standser vi et øjeblik op og forsøger at se de nordiske lande i et globalt perspektiv, er det slående, at vi i Norden lever med ét fælles sprog og i én fælles virkelighed, hvis afvigelser snarere er kuriøse end eksistentielle. Mine egne erfaringer med fast bopæl i såvel Danmark, hvor jeg er født og opvokset, i Frankrig, hvor jeg har studeret, i Finland, i Sverige og på Åland, hvor jeg har arbejdet, er kun en bekræftelse af dette.
Det elementære spørgsmål er her hvor længe, et fællesskab kan holde, når det antastes med grovheder som fascisme og national isolationisme.
Engang var det ikke sådan. Det var meget værre! For da var der rigtig krig. Og rigtig mange krige.
For måske tredive år siden gjorde jeg mig den ulejlighed at sammentælle det antal år, Danmark og Sverige ifølge de første historiske kilder havde været i krig med hinanden. For sammenligningens skyld udførte jeg den samme operation med krigene mellem Danmark og Tyskland - eller hvad man nu på forskellige tidspunkter i historien har kaldt vores nabo mod syd.
Resultatet af mine optællinger var, at Danmark havde været i krig med Tyskland i sammenlagt lidt over et hundrede år. Antallet år med krige mod Sverige var lidt mindre.
Er dette relevant i dagens sammenhæng? Forhåbentlig ikke! Men, undskyld mig, det var altså netop dét, jeg først fik i tankerne for nogle morgener siden, da jeg læste om guldtænder, fascisme og et jerntæppe gennem Øresund og indså, at der var en mental mur under opbygning.
Derfor spørger jeg: Hvor er dialogen på højeste politiske niveau mellem

de bästa grannar i världen?

- for at citere fra morgenens interview i den finlandssvenske radiokanal med Sveriges ambassadør i Finland. 
Men mindre end det kan også gøre det. Og måske gøre det bedre. For eksempel kunne det bringes i erindring, at den netop pensionerede prinsgemals gemalinde, dronning Margrethe, er barn af en indvandret svensk prinsesse, som danskerne i den grad tog til sig.
For nationalistisk sindede burde der her være en inspiration til at glemme indbildte særinteresser og i stedet arbejde på at samle i stedet for at skille.
Hvad har man ellers kongehuse til?
Det ville være et stort skridt på vej væk fra dagens mentale krig med hjemmelavede skyttegrave.


ANNONCE:

 Ingen kommentarer:

Send en kommentar