RETTEN TIL AT SLÅ BØRN


 PROFIL
Asger Albjerg                     
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.


Medlem af Folketinget Marie Krarup er med i et parti, Dansk Folkeparti, der stemte imod lov nr. 416 af 11. juni 1997, der handler om ophævelsen af forældres ret til at slå deres egne børn.
Med lovens ord:

Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling.

Til min forskrækkelse opdager jeg, at Marie Krarup i en diskussion i TV 2 News har udtalt:

Det kan være o.k. at give sit barn en lille ørefigen eller et rap over nallerne. (Citeret efter Dagbladet Information, 20.2.16)

Hvis jeg nu udtalte – hvad jeg dog aldrig kunne drømme om, jeg skriver det udelukkende for det onde eksempels skyld og i samme let udglattende stil som Marie Krarup benytter – at en lille bombe i ny og næ under Statsadvokatens kontor da ville være et effektivt middel til at få anklagemyndigheden til at oppe sig, og jeg samtidig ydermere antydede, at jeg skam da har midlerne til det, helt på samme måde som Marie Krarup ved at gestikulere med sine hænder antyder, at hun har midlerne til at slå sit barn...
Hvis jeg altså, hvad jeg ikke gør! udtalte min godkendelse af en alvorlig forbrydelse som ovenstående og samtidig viste mig kapabel til at udføre den, ville og burde denne verbale handling så kunne gå upåtalt hen?
En alvorlig trussel mod Statsadvokaten!!! Nej! Hillemænd! Den fyr skal straffes.
Tager jeg fejl, når jeg påstår, at den opfattelse er alle i Dansk Folkeparti samt alle rettænkende mennesker enig med mig i?
Men børn, jamen Herregud, de er jo bare børn og har altid fået smæk, og det kan de da fortsætte med at få, til de lærer det!


ANNONCE:


Ingen kommentarer:

Send en kommentar