KA’ DET VÆRE SÅ SVÆRT?Foto: Morten LangkildePROFIL
Asger Albjerg                     
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.Her på den anden side af årets 8. marts er der kun ét af de feministiske slagord, som rigtig kommer op, når jeg tænker på kvindekamp. Det er:

Lige løn for lige arbejde.

Det indebærer, at kvinder i produktionen er lige så meget værd som mænd målt i kroner og ører.
For at skære det ud i pap:
Hvis en kvindelig kranfører er lige så ferm som sin mandlige kollega til at betjene håndtagene, skal hun selvfølgelig have det samme i lønningsposen som ham. Drejer det sig om at passe børn i vuggestuen, gælder samme regel om lige løn uanset køn.
Er man ved at blive lært op i et fag, skal man efter samme regel have mindre, men med løfte om at få fuld løn, når man er udlært og derfor pr. definition kan udføre det samme arbejde som andre udlærte. På denne måde bliver lærlingene sluset ind på arbejdsmarkedet til en løn, der er passende til deres arbejdsindsats. Det er et hævdvundet princip, som der er bred enighed om bør gælde på alle områder af arbejdslivet.

Lad os tage en indvandrer og anvende samme regel:

Lige løn for lige arbejde.

Det indebærer, at indvandrere i produktionen er lige så meget værd som majoriteten af danskere målt i kroner og ører.
For at skære det ud i endnu mere pap:
Hvis en indvandret kranfører m/k er lige så ferm som sin etnisk danske kollega m/k til at betjene håndtagene, skal hun eller han selvfølgelig have det samme i lønningsposen som den etnisk danske m/k. Drejer det sig om at passe børn i vuggestuen gælder samme regel om lige løn uanset køn.
Er indvandrerne ved at blive lært op i et fag, skal hun eller han naturligvis have mindre, men med løfte om at få fuld løn, når læretiden er gennemgået. På denne måde bliver indvandrerne  sluset ind på arbejdsmarkedet til en løn, der er passende til deres arbejdsindsats.
Jeg ser ingen rimelig grund til ikke at lade dette princip vinde hævd. Derimod ser jeg, at politikere og arbejdsmarkedets parter i dag bruger forskelle i etnicitet ligesom de engang brugte korskel i køn til at spille den ene part ud mod den anden.
Lige løn for lige arbejde – ka’ det være så svært?
Åbenbart! Kvinder har det ikke. Men de kæmper stadig for det.


ANNONCE:

Ingen kommentarer:

Send en kommentar