KÆRE STATSMINISTER JUHA SIPILÄStatsminister Juha Sipilä
PROFIL
Asger Albjerg                     
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet


I begyndelsen af august opfordrede forfatterne Monika Fagerholm og Merete Mazzarella til at skrive frit formulerede, traditionelle papirbreve til Finlands statsminister Juha Sipilä for at kræve en ændring af Finlands asylpolitik.
       Årsagen til opfordringen var Migrationsverkets stærkt kontroversielle afvisning af at give asyl til en irakisk mand.
 Her er mit bidrag:


 Esbo, den 22. august 2016


Kære statsminister Juha Sippilä!

Jeg tillader mig at skrive til Dem på dansk. Det er det sprog, jeg har anvendt mest i Finland, siden jeg i 1976 ankom til Deres smukke land for at begynde mit arbejdsliv som lektor i dansk ved Åbo Akademi. Fra 1982 til 2011 var jeg lektor i samme emne ved Helsingfors Universitet, kun afbrudt af en periode på fire år, hvor jeg beklædte stillingen som leder af Nordens Institut på Åland.

Fra det øjeblik, jeg for første gang satte foden på finsk jord til dags dato, har jeg i størst mulig udstrækning holdt fast ved mit danske sprog og min danske kultur. Ikke blot på embedets vegne,  men også som privatperson har jeg, hvor det overhovedet var muligt, optrådt som en uforbedrelig dansker.

Samtidig har jeg aldrig undladt at udtrykke min nysgerrighed, respekt og beundring for det finske samfund og de mennesker, jeg har mødt.

I de forløbne år er det min generelle erfaring, at respekten og nysgerrigheden er blevet gengældt. På denne måde, i gensidig respekt og berigelse, har jeg kunnet føle mig som en del af det finlandske samfund, hvor jeg oven i købet gang på gang er blevet genstand for den positive diskrimination, som et gæstfrit folk gerne viser fremmede.

Mit liv i Finland har været berigende for mig selv. Men jeg tør også påstå, at jeg både som privatperson og som lektor i dansk har været med til at formidle oplevelser og kundskaber, som har bidraget til at åbne finlændernes øjne og ører for nyttige erfaringer og glæderige oplevelser, som er knyttet til dansk sprog, kultur og historie.

Hr. statsminister! Samtidig med, at jeg udtrykker min taknemmelighed for et godt liv i Deres land, tillader jeg mig indtrængende at bede Dem om at anvende Deres muligheder som statsminister til at fremme rammer, som giver flygtninge og asylsøgende og landets oprindelige befolkning de bedste muligheder for at leve sammen i gensidig respekt og til gensidig berigelse.

Jeg har tilladt mig at gøre opmærksom på min egen historie som et eksempel på, at en positiv forhåndsindstilling hos begge parter trods alle forskelle er forudsætningen for et godt resultat.

Med venlig hilsen

Asger Albjerg


ANNONCE:Ingen kommentarer:

Send en kommentar