OVER STREGEN 
Måneskinsdans (1937). I trit med nazistisk æstetik?
PROFIL
Asger Albjerg                     
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet
Rygtet vil vide, at Storm P. var nazist. Det  blev plantet i de danske medier i 2008, og otte år efter, med Det Flydende Teaters opførelse af Je suis Storm P., har samme medier igen pustet til det. Ikke med påstanden om, at han var det, nazist, iiih-nej! Men selve tanken, at den hæderkronede satiriker og humorist havde en forbindelse til de grimme hagekorsbærere kilder åbenbart så behageligt i Jantelovens fædreland, at den ikke kan få lov til at dø. Så jeg tager den ved vingebenet med et citat fra bogen Hvorfor? Storm P., Spørge Jørgen og kampen om retten til at stille spørgsmål.

[...]
I eftersommeren 2008 var Robert Storm Petersen centrum i en hed debat i de danske medier. Den var fremkaldt af et universitetsspeciale af Lasse Olufson, der satte den folkekære kunstner i forbindelse med nazismen. Kernepunktet var hans medlemskab fra 1937-1944 i Nordische Gesellschaft, stiftet i 1921 og gradvis overtaget af nazisterne efter 1933. Motivet kan have været økonomisk, idet Robert Storm Petersen ligesom mange andre danske kunstnere og musikere hermed sikrede sig en platform i Tyskland, hvor han var blevet publiceret fra 1912.
Men var motivet også ideologisk? Jeg besøgte Storm P. Museet på Frederiksberg i dagene efter ”afsløringen” og havde naturligvis spørgsmålet med i tankerne under min rundvandring. Stemningen på museet var let nervøs. Blandt andet diskuterede jeg med mig selv og med museumsvagten, om Adolf Hitler, der hyldede ensretning og blev båret frem af en massebevægelse, kunne tænkes at have haft nogen af de udstillede billeder hængende bag sit skrivebord. Vi fandt ikke ét; derimod var museet fyldt af afbildninger af skæve eksistenser, som jeg uden videre ville placere i den nazistiske kunstkategori ”entartet”. Vi ved desuden, at Robert Storm Petersen i 1933 afsluttede samarbejdet med det tyske, internationalt berømte blad Simplissimus, da man efterlyste hans ”arieattest”. Og hvad hans almene politiske interesse angår, kan det noteres, at hans scrapbøger fra 1937-46 ifølge en artikel af Poul Pilegaard Johnsen i Weekendavisen samme efterår ikke bærer vidnesbyrd om en sådan.
I et senere nummer af samme avis, den 17. oktober 2008, bringer Jens Bing, mangeårig direktør for Storm P.-Museet, en fuldstændig tilbagevisning af ethvert nazistisk islæt hos Robert Storm Petersen, idet han rent ud nægter at tage stilling til spørgsmålet som vedkommende. I artiklen analyserer han blandt andet et billede, ”Juleaften”, som blev bragt i Berlingske Tidende juleaftensdag 1944. Her ser vi, hvordan en vagabond modtager julestjernens ”varsel om den fred, der nærmede sig”. Vagabonder og et varsel om fred var næppe det, en nazist prioriterede på dét tidspunkt!
Uden tøven må der meldes hus forbi, hvad angår en ideologisk tilknytning til nazismen. Robert Storm Petersen er uden den aggressivitet i udtrykket, der kendetegner den yderste højrefløj. Han kunne være bidende, men uden had, hård, men uden ondskab. Hans erklærede mål var, som vi har set, ”at mildne”. Hvad vi har at gøre med er en antiautoritær og sprælsk ånd, der viser medfølelse for de svage og netop derfor satiriserer mod de magtfulde.
[...]

PS. For god ordens skyld kan jeg bemærke, at Det Flydende Teaters opførelse Je suis Storm P. ikke bidrager til at holde liv i ovenstående rygte. Stykket handler om ytringsfrihedens dilemma. Skal man ofre sig og tale magthaverne midt imod – om nødvendigt dø, eller findes der andre muligheder for at fremme det, man tror på? Samtidig skaber stykket med alvor og masser af skæg og ballade et mangefacetteret portræt af kunstneren, fuld af indre anfægtelser, som bryder med det traditionsrige, der viser ham som Hele Danmarks Hyggeonkel.
Efter forestillingen indser man, at enhver tanke om, at Robert Storm Petersen var nazist, går over stregen.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar