DET MEST UTÆNKELIGE

PROFIL
Asger Albjerg                     
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.Som en følge af, at de feudale hierarkier med kongen og hans adel i spidsen blev styrtet i Frankrig og kastet ud af USA i slutningen af syttenhundredtallet, opstod den moderne konservatisme. Den gik ind for lighed, men dens mål var ikke ligestilling, dens mål var den u-lighed, der vokser frem af, at mennesker af naturen er forskelligt udrustet, og derfor gennem frihed tilkæmper sig forskellige positioner i et naturligt hierarki. – Dette til forskel fra feudalsystemet, hvis hierarki udfoldede sig på baggrund af fødsel.
På denne måde blev mennesket nu sin egen skaber i samfundsordenen, som hun eller han, det var oftest en han, frit kunne omforme efter bedste evne.
I konsekvens heraf stræber den konservative efter at genskabe og bevare naturlige hierarkier mellem mennesker, det være sig mænd og kvinder, sorte og hvide, rige og fattige, og at opretholde politiske systemer, der sikrer mod tøjlesløs ligemageri, kaos og anarki. Et stærkt militær, et politikorps med muskler og et stabilt og glamourøst kongehus, som i grunden er uden betydning, er traditionelle konservative værdier, som alle udtrykker en hierarkisk tanke.
Den moderne konservative tanke bygger i sin grund på en følelse af tab og en længsel mod anerkendelse og kontrol. Følelsen af, at ingenting længere fungerer, som det bør fungerer, er på ingen måde en følelse, som er forbeholdt samfundets mægtige i trængte positioner. Den kan lige så vel indfinde sig hos manden, der ikke længere kan daske sin kone i rumpen efter forgodtbefindende, strisseren, der bliver internationalt fordømt, hvis han nedskyder en sort, der trækker en mobiltelefon op af bukselommen, den arbejdsløse, der ser farvede vælte ind over grænserne for at underbyde ham, chefen, der ikke kan drive sin vilje igennem mod organiserede arbejdere, arbejderen, hvis produkt underbydes i pris og overbydes i kvalitet via det globale handelssystem, den religiøse, hvis magt forsvinder med indførelse af abort og seksuel frigørelse.
Sloganet ”Make America great again” udtrykker præcist, at følelsen af magt er truet og afløst af følelsen af afmagt, som ikke er permanent, men kan ændres til en følelse af magt. Og hvem er, i et samfund som USA, bedre til at varetage genoprettelsen af magtfølelsen end generaler og milliardærer i spidsen for staten? Synes i hvert fald Du-ved-hvem, der så sent som i går af 304 elektorer blev udset til USA’s næste præsident.
Den konservative tanke, som den udfoldes i dagens USA, er tydeligvis en reaktion mod den måde, verden gennem en lang historie er vokset frem på gennem talløse krige, diplomatisk aktivitet, international handel, menneskers frie færden over landegrænser og i bunden af det hele en enorm produktivitet, som kommer stadig flere til gode.
I dette perspektiv er reaktionen, som den udfoldes i USA, latterlig. Men det skræmmer mig, at reaktionen ledes af en vulgær karakterafviger med et labilt forhold til løgn og sandhed, som indtil nu hverken har vist vilje eller evne til at tøjle den vrede hos middel- og arbejderklassen, der bar ham frem. Selv det mest utænkelige virker her muligt.
Glædelig jul!


ANNONCE:Ingen kommentarer:

Send en kommentar