TRUMPOLOGI
PROFIL
Asger Albjerg                     
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.Min barndom var fyldt af ordene våbenkapløb og oprustning. De fremmalede et flammehav af rædsler, som vi til enhver pris skulle undgå blev gentaget.
Men hvad betød ordene helt præcist, og hvornår kom de ind i sproget? Her er ordbøger et hjælpemiddel, som ikke kan undervurderes.

VÅBENKAPLØB
I min yndlingsordbog, den historiske Ordbog over det Danske Sprog finder jeg (i bind 26, 1952) orden Vaabenkammer og Vaabenkappe. Vaabenkapløb burde stå imellem disse to ord, men nej, det er ikke registreret. Hvilket kun kan betyde, at ordforskerne, et pålideligt folkefærd, ikke har fundet det. Og at det derfor ikke findes i den danske ordskat før 1952.
Går jeg til en anden af mine trofaste følgesvende, Nye ord i dansk 1955-75, finder jeg heller ikke ordet.
Den ordbog, jeg anvender mest, bliver min redning. Det er Den danske ordbog, som viser nutidens sprog og sprogbrug fra og med omkring 1950. Den registrerer (i bind 6, 2005) ordet våbenkapløb og definerer det således:

udvikling som indebærer at to eller flere stater anskaffer sig stadig flere og større (atom)våben – bl.a. om forholdet mellem USA og Sovjetunionen efter den 2. verdenskrig indtil ca. 1990.

Det er ud fra ovenstående nærliggende at drage den følgeslutning, at ordet er opstået mellem 1952 og 1955 i sprækken mellem de to ordbøger.

OPRUSTNING
Min jagt på ordet oprustning giver fyldigere resultater. I Ordbog over det Danske Sprog (bind 15, 1934) finder jeg som ordets første betydning:

fortæres af rust.

Ordets anden betydning bestemmes som følger:

vistnok gendannet efter 1918 som modsætn. til afruste [...] forøge sin militærstyrke; forøge rustningerne.

Ordbogens eksempel på anvendelsen af opruste er fra 1933 og lyder:

Mac Donalds Forslag . . anviser de mindre og de smaa Militærmagter en Maximumsgrænse, hvortil de er berettigede til at opruste.

Opruste er selvfølgelig også med i Den danske ordbog (bind 4, 2005), der giver følgende definition:

øge antallet af våben og væbnede styrker som et land har til rådighed i tilfælde af krig.
   
Og eksemplet, fra Dagbladet Information (1992), lyder:

Hitler [benyttede] en svag og forvirret befolkning til at få en vaklende økonomi på benene ved at opruste.

I ordbøgernes behandling af opruste og våbenkapløb finder jeg anledning til at kommentere to af udsagnene.
I 1933, altså året for Hitlers magtovertagelse i Tyskland, bruges opruste om en maksimumsgrænse.  
Det får mig til at tænke på de meget omtalte to procent af BNP, som før, under og efter den internationale sikkerhedskonference i februar 2017 i München gang på gang er blevet gentaget som minimumsgrænsen for NATO-landenes ubrydelige, gensidige solidaritet.
Om denne oprustning til to procent – ordet oprustning bruges i øvrigt ikke – skal anvendes til krudt og kugler eller, som blandt andre den tyske forbundskansler mener, kan gå til fredsforebyggende sikkerhedspolitik, der har med diplomati, handel, flygtninge og meget andet at gøre, er derimod fuldstændig uklart til trods for, at efterhånden utallige kommentatorer og politikere har gjort sig kloge på det. Eller måske netop derfor.
Hvad og hvem skal man tro? Hvad er holdbart?
Den, der har oplevet den kolde krigs usikkerhed eller har forsket i den, kan let føle sig hensat til en ikke så fjern fortid, da kremlologi var et afgørende element i balancegangen mellem NATO og Warszawapagten. Hvilket var afgørende for, om der skulle være krig eller fred.
Ordet kremlologi kom ind i det danske sprog i 1960’erne og betegner læren om tolkning af det, som udgik fra Sovjetunionens magtcenter i Kreml. Intet kunne tages for pålydende, det var bullshit, fordi sandt og falsk, væsentligt og uvæsentligt var blandet sammen. Kun kremlologer kunne give en autentisk tolkning.
Den gang talte man ikke om bullshit, man talte om propaganda, og når Kreml blev citeret, brugte man ikke verbet meddeler – det var forbeholdt Washington og Det Hvide Hus – man sagde hævder og påstår, hvorefter udsagnene blev underkastet en kremlologisk tolkning.
Den rette tolkning af de omtalte to procent af BNP kræver trumpologer. Desværre er der endnu ikke udviklet en autentisk trumpologi til tolkning af det bullshit, der i den seneste måned er udgået fra Du-Ved-Hvem i USA’s magtcenter i Det Hvide Hus. Sandt og falsk, væsentligt og uvæsentligt bliver blandet sammen på en måde, som kun en videnskabeligt funderet trumpologisk tolkning kan give mening.
Manglen på trumpologi er alvorlig, idet den kan afgøre spørgsmålet om krig eller fred.
Og alligevel: måske ligger den trumpologiske løsning af to-procents-problemet lige til højrebenet for den, der omhyggeligt har læst ovenstående citater fra velfunderede, danske ordbøger.
Jeg tillader mig at gentage et citat:

Hitler [benyttede] en svag og forvirret befolkning til at få en vaklende økonomi på benene ved at opruste.

Jamen her er det jo: Oprustning er velkendt som det historisk stærkeste middel til at få en nations økonomi i sving eller op på et endnu højere omdrejningsniveau. For oprustningen skaber arbejdspladser. Frygten, som driver oprustningen, skaber et stabilt marked. Produkterne skaber tryghed og tilfredshed, og våbenhandlerne bliver de våbenproducerende nationers helte, fordi de formidler våben ud over landegrænserne, så endnu flere mennesker kan føle sig trygge ved den produktion af våben for det frie marked, som de våbenproducerende nationer ikke kan holde sig fra. Nu de alligevel er i gang.
Sådan lyder den trumpologiske tolkning af de omtalte to procent af BNP. At det drejer sig om milliarder og atter milliarder, der på den måde går ind i våbenproduktionen, behøver ingen tolkning, kun en ferm statistiker og en kraftig regnemaskine.
Og hvilket land skal få æren af at producere alle de våben?
Du-Ved-Hvems eget land, naturligvis, for her findes verdens bedste våben.
På den måde bliver fred og fremskridt sikret gennem våbenkapløb og oprustning, og Amerika bliver igen stort.
Et fromt ønske kunne være, at alle våben i verden

fortæres af rust.

Det betyder oprustning som set også.


ANNONCE:Ingen kommentarer:

Send en kommentar