DET GAMLE TRÆ...PROFIL
Asger Albjerg                     
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.Efter megen sukken gik ejeren af nabogrunden endelig med til at fælde det. Det var angrebet af ips typographus med det malende tilnavn den ottetande borebille. I løbet af mindre end et år havde den forvandlet kvarterets højeste grantræ, en kæmpe på tredive meter, til en ynkelig stamme, hvis bark klattede ned mellem de nåleløse grene.
Når det stormede, var vi bange. Ikke naboen. Han bor sikret mod alle faldende træer tre hundrede kilometer væk i det indre af Tammerfors, og herfra elsker han sine træer med en kærlighed, der vokser i takt med deres højde og tykkelse. For hans indre blik står de som vældige master på fuldriggere i hård storm over Atlanten eller bærer nationens flag så højt, værdigt og i modvind, at det næsten kan ses fra St. Petersborg i øst til Stockholm i vest – eller han plages af lignende galskaber typiske for fordrømte træfinner med fast bopæl i et højhus.
Imens arbejdede billerne. Hårdt, hæderligt og fast, som var de ansatte på en fabrik, der voksede i takt med arbejdets udførelse. I skift på otte timer knoklede de som moderne lønarbejdere, der betragter læresætningen om det daglige slids nødvendighed som en uomstyrtelig sandhed. På samme måde som i for eksempel det gamle DDR, hvor tvangsmæssigt lønarbejde til alle var et bærende element i statsideologien.
I vor vesterlandske historie har det ikke altid været sådan. I Middelalderen var det for eksempel blandt håndværkssvende kutyme, at man ikke arbejdede mere, end det var nødvendigt for at opretholde den vanlige levestandard. Hvilket betød, at når man havde tjent tilstrækkeligt til livets ophold, så holdt man fri.
Den slags er utilstedelig ekstravagance i dagens verden og destruktivt i al moderne nationaløkonomi. Retten til dovenskab (smag et øjeblik på ordene!) er ikke indskrevet nogen steder, mens pligten til arbejde gennemsyrer både lovgivning og vaner. Fattigdom er skammelig. Tiggeri er skammeligt. Men rundsave på albuerne for at komme frem er den største dyd.
Netop sådan lever borebillerne. For at kunne reproducere og forøge sig graver hannerne sig gennem barken på en gran. Parringen finder sted i et ynglekammer, og så går hunnen i gang. Med ufattelig energi borer hun flere gange ud fra ynglekammeret og lægger sine æg. Når larverne er kommet ud, borer de en ny gang ud fra den oprindelige. Og så videre i et aldrig ophørende slid.
Borebillens længde er omkring en halv centimeter, ingenting i forhold til den omtalte gran på omkring 100 år og med en stammetykkelse ved roden på 87,5 cm. Men borebillen lever i fællesskaber og er altid mange. Og flittige. Og mens de tager livet alvorligt, tager de livet af træet.
Men det er ikke enden på historien.
Når larven er flyvefærdig, borer den videre eller skifter til et nyt træ i nærheden, hvor den begynder forfra.
Og det er ganske vist, det går meget lettere end i drømmen om, at menneskeheden efter endt ødelæggelse af jorden flyver til en ny stjerne og der starter på en frisk.
Men lad mig vende tilbage til naboen og hans drømme om flagstænger og skibsmaster. De blev til ingenting, for nu ligger træet der. Nu skal det saves op og kløves. Tørt er det allerede, ikke så meget som en lille grøn kvist er der tilbage til julepynt.
Til vinter ryger det i ovnen.
Men jeg har samlet grenene sammen og lagt dem i en lavning ind mod en klippe. Det blev et højt læs. Det sidste måtte jeg have stige til. Om et par år er det sunket ned til det halve. Om fem er lavningen fyldt af muld.
Det er planen at lægge kartofler, så bønner og måske ærter. Så selv om grantræet faldt, er historien ikke forbi. Måske kommer der fem i hver ærtebælg.
Se, det er naboens fortjeneste.


ANNONCE:Ingen kommentarer:

Send en kommentar