RUDIMENT AF EN SONET
PROFIL
Asger Albjerg
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.Formelt set er Henrik Nordbrandts digt Vuggevise, bragt første gang den 9. september 2015 på forsiden af dagbladet Politiken, et rudiment af sonetten, en af den vesterlandske litteraturs strengest opbyggede og mest velklingende lyrikformer.
Sonetten er dannet af et stramt regulerede versmål i dens to kvartetter og efterfølgende terzetter, hvis i alt fjorten linjer flettes sammen af rim mellem kvartetterne, mellem terzetterne og mellem kvartetter og terzetter. Verslinjernes rytme, som altid er dannet over et regelmæssigt skema, kan være jambisk, trokæisk, daktylisk, bygget som aleksandrinere eller følge et rimskema med for nedskrivningstiden aktuelle verstyper.
En sonet kan naturligvis fremtræde som et selvstændigt, enestående digt. Men i sin mest avancerede udgave indgår den enkelte sonet i en sonetkrans på i alt femten sonetter. Her gælder den regel, at den nærmest foregående sonets sidste linje er identisk med den nærmest efterfølgende sonets første linje. Den femtende og sidste sonet, mestersonetten, er bygget op af de fjorten foregående sonetters begyndelseslinjer.  
Men også på indholdssiden stiller sonetten strenge krav til sin digter, idet dens to formdele: kvartetterne og terzetterne, forholder sig som præmisser til konklusion – en sag fremlægges, siden finder man ud af, hvad man mener om den.
Formelt set er sonet og sonetkrans således udtryk for en gennemtænkt lovmæssighed og harmoni, hvor alt er formuleret i delvist forudbestemte rytmer og rim, der gentages og udvikler sig i bestemte mønstre, og hvor også indholdssiden afrundes, så man såvel formelt som indholdsmæssigt får et anskueligt billede af urokkelighed og fuldendt skønhed.
Hvad Henrik Nordbrandt har tænkt angående sonetten og sonettens form, da han midt i den såkaldte flygtningekrise i 2015 skrev sin Vuggevise, ved jeg ikke. Måske har han, der aldrig har gjort en dyd af at brillere som de strenge versformers mester, bevidst skabt et rudiment af sonetformen og givet dette videre som et udtryk for sammenbruddet af en lang æstetisk og humanistiske tradition, som for alvor slog igennem i renæssancen, og uden hvilken sonetten ikke kan tænkes.
Men vi hans digt, der i al sin enkelhed  fortæller om dagens inhumane forhold til andres lidelser, som med visse nuancer har karakteriseret de fleste europæiske staters håndtering af flygtningesituationen. Vi ser det hele, vi ved det hele, og derfor vil vi have det plagsomme syn bort fra vore øjne.
Den boble af skønhed og orden, sonetten traditionelt viser sin læser, er bristet. Tilbage står vi på en ruin af uorden og dehumanisering.

VUGGEVISE

Lille krigsbarn, hvor går du hen?
Mod øst eller vest?
Hvor i verden tror du
du finder en ven.

Lille krigsbarn, hvad passer dig bedst:
Et hullet tæppe?
En krydsfinerskiste?
En redningsvest?

Lille krigsbarn, hvor vil du dø:
Hvor bomberne falder
eller i åben sø?

Lille krigsbarn, hvor vil du hen?
Vælg selv. Bare vi aldrig
skal se dig igen.

***

Digtet indgår i Henrik Nordbrandts nyligt udgivne digtsamling, Den store amerikanske hævn.SE MIN HJEMMESIDE: asgeralbjerg.fi og læs et uddrag af min kommende bog, Sfinksens datter.ANNONCE:
Ingen kommentarer:

Send en kommentar