SÅ OG SÅ MANGE LÆRKER
PROFIL
Asger Albjerg
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.
Umiddelbart kunne jeg ikke komme i tanke om et eneste digt, en sang endsige en fortælling om svalen.
Men ellers huskede jeg straks en eller flere henvisninger i litteraturen til de fugle, som Karen Syberg for nogle dage siden skrev en klumme om. Engang var hun offensiv feminist, i de senere år har hun blandt andet skrevet i Dagbladet Information om den natur, der er omkring hende i have og på mark, og om de perspektiver, den åbner.
Fuglene, Karen Syberg nævner dem i alfabetisk rækkefølge, er agerhøne, gråspurv, gulspurv, hættemåge, landsvale, sanglærke, stormmåge, stær og vibe. De er blandt de mest kendte, udbredte og elskede i den danske fauna. Eller var, forstår vi. For de er ved at forsvinde.
Fuglebestanden i Danmark er i perioden 1976 til 2018 mindsket med tre millioner i den sidste del af 1900-tallet og med yderligere tre millioner i begyndelsen af 2000-tallet. Det drejer sig specielt om fugle, som er særligt knyttet til agerland og enge, og som bygger rede og yngler på jorden. Det er der mange årsager til såsom mindre græsning, færre insekter, større maskiner, dræning, sprøjtning, større marker uden markskel, mindre braklægning, monokulturer.
Alle årsagerne kan samles under én hat, som hedder: det moderne landbrug og dets intensive og effektive dyrkningsmetoder, som ikke giver plads til anden natur end den, der er planlagt og kultiveret.
Sarkastisk kan man påpege, at så er det da godt, at vi stadig har naturen i den kultur, der er digtningen. Og hvis jeg her skulle komme med en enkelt iagttagelse i forholdet mellem mig og digtning, en iagttagelse, jeg for resten ikke er ene om, så er det den, at digtning har det med at åbne mine øjne for noget vigtigt, som jeg ellers ikke rigtig havde lagt mærke til. På den måde får digtning, der jo har været en tur gennem digterens fantasi, betydning for den virkelighed, den udspringer af.
Det første digt, der faldt mig ind i forbindelse med læsningen af Karen Sybergs klumme – det har melodi og kan synges, var

En lærke lettede, og tusind fulgte,
og straks var luften et væld af sang.

Jeg citerer efter hukommelsen, og min hukommelse siger mig også, at digtet blev skrevet for at udtrykke den jubel, som Nazitysklands nederlag og ophøret af besættelsen den 4. maj 1945 gav anledning til. Den civiliserede nations glæde over nazikulturens nederlag får sit udtryk i lærkeskaren, hvis natur det er at svinge sig op og juble.
Efter at have lyttet til denne utøjlelige jubel faldt nogle andre digtlinjer mig ind.

Spurven sidder stum bag kvist,
så mænd om ej det fyger.

Her siger fuglen ikke et pip, lyden kommer fra snefoget, det og vinteren har lukket næbet på vor uanselige spurv. Og som alle har oplevet det eller lært det af at synge, trænger fygesne sig ind gennem hver en sprække, selv til pølserne på række i de gamle gårdes forrådskamre.
Men foråret står ikke tilbage for fygesneen med hensyn til at erobre opmærksomhed og brede sig ud. Det hører vi om i

Nu er dagen fuld af sang,
for nu er viben kommet.

I de næste linjer optræder bekkasinen med en trommen, som jeg ikke har noget klart lydbillede af. Men vibeskrigene, når fuglen i fascinerende styrtdyk sejler over pløjemarkerne, er sammen med den skarpe lugt af foråret fast inventar i min erindring. Når jeg som barn fløj i drømme, var det altid som viben. Men lydløst, ikke med dens skrig om, at her er jeg, hold dig hellere væk!

Hør den lille stær,
den er åh så fornøjet,
morgenklokken ringer,
og marken står i brand ...

kan jeg vistnok udenad in extenso, men jeg nøjes med linjerne her. Der er mange billeder, der trænger sig på for at blive nedskrevet, jeg vælger det første. Det er en fuglekasse, min første af slagsen, som blev slået op bagest i haven i håb om, at skønsangeren ville bygge rede i den. Det skete ikke, i dag tror jeg, at kassen har haft forkerte mål og for stort et hul, men den hang i sit æbletræ i mange år som en påmindelse om, at selv den bedste vilje ikke altid giver resultater. For resten kom interesse for fuglen hverken fra selve fuglen eller fra dens sang. Den kom fra sangen om den. Dén ville jeg gøre mig til en del af med min mislykkede kasse.
Fra skønsangeren til mågen med den rå og gennemtrængende stemme, som jeg hører i især ét digt:

Mågen skreg over havets spejl,
skipper tag ind dit hvide sejl.

Digtet viser mågen som en budbringer i alliance med sømanden. Helt som i schlageren Hvide måge, hils mine kære, hvor fuglen har samme ædle funktion. Romantisk løgn og digt! Det vidste ethvert barn, der, for ganske længe siden, havde sejlet over med de åbne storebæltsfærger. Mågen, med eller uden hætte, tænkte kun på mad, og det fandt den også, sammen med rågen, på bondens mark efter ploven. Et tidligt udtryk for, at fiskebestanden i havet ikke længere slog til, lærte børnene, så nu måtte den ud på andre jagtmarker. Her var en fugl, der gav noget at tænke over i en tid, da landmanden gav op, flyttede til byen og blev industriarbejder.
Agerhønen, som Karen Syberg, der går alfabetisk frem, nævner først, tager jeg til sidst, fordi jeg ikke er sikker på et citat. Den optræder i en novelle af samme navn, der muligvis begynder med et

De sad

og handler om den rigdom, som findes i en fattig families forestillingsverden, og som materialiseres i et himmelsk måltid tilberedt af en agerhøne, som vinden hamrer mod entredøren. Et sandt hverdagsunder om fantasiens livsløgn, som havde mere realitet i sig end påstanden om mågen som budbringer.
Svalen – den finder jeg som sagt ingen sang om i min hukommelse. Sådanne sange findes sikkert, men fuglene findes der masser af på min erindrings telefontråde, hvor de sad som noder på trådenes nodelinjer. Jeg har forsøgt at synge svalerne, det har mange andre sikkert også gjort og med større held. Men at svalerne var de mest musikalske fugle af alle, er jeg stadigvæk ikke et sekund i tvivl om. Det er bare mig, der har svært ved at tolke deres musikalske udtryk.
Litteraturvidenskabeligt er det fuldstændig ansvarsløst at gøre, hvad jeg har gjort ovenstående, for der mangler årstal, forfattere, citattjek og andet. Min påstand er, at der her er tale om noget vigtigere, nemlig et lille dyk ned i den kultiverede natur, som lever ikke blot som en del af mig, men som jeg har fælles med så mange andre. Nu ser det så ud til, at den natur, som er kulturens grundlag, forsvinder.
Tilbage bliver erindringen i en kultur, ingen i en måske ikke alt for fjern fremtid vil kunne sætte i forbindelse med den virkelige natur, fordi den er væk.


Se min hjemmeside: asgeralbjerg.fi

ANNONCE: 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar