OPRØRET, DER LADER VENTE PÅ SIG


 


PROFIL
Asger Albjerg
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.For fyrre år siden læste jeg og et par hundrede tusinde andre danskere den samfunds- og naturfilosofiske debatbog Oprør fra midten. Den havde en helhedsvision, forklarede et nyt politisk system, blev solgt i 120.000 eksemplarer og gav anledning til utallige debatter i skrift og tale, til studiekredse og møder.
Det enkle budskab i Oprør fra midten var, at den kapitalistiske vækstøkonomi ødelagde miljøet og klimaet, skabte ulighed mellem mennesker, underminerede demokratiet og gav pokker i bæredygtighed.
Målet var et humant ligevægtssamfund med tyngdepunkt i den politiske midte, som hermed hindrede højre- og venstreradikale oprør i at tage magten.
Ikke blot borgernes materielle interesser, men også idealisme, sociale utopier og humanistiske værdier som fordragelighed, selvstændighed, ansvarlighed, kærlighed, frihed og lighed skulle vurderes højt i udviklingen af samfundslivet. Venstrefløjens marxisme og højrefløjens liberalisme havde udspillet deres rolle som udviklingens drivkraft, fordi de var motiveret af økonomiske teorier, der anså klassekampen eller den frie konkurrence som motor for fremskridt og samtidig betragtede demokratiet som noget sekundært.
Forfatterne blev kaldt pubertære, fantaster, romantikere. De gik blandt andet ind for borgerløn, forskellige familiemønstre, styrkelse af lokalsamfundene, medarbejderindflydelse, opvurdering af landdistrikterne, bæredygtig teknologi, genanvendelse.
Den politiske utopi i Oprør fra midten er ikke blevet gennemført, men den hører jo heller ingen steder hjemme, som ordet selv siger (af græsk: ù=ikke+tópos=sted). På lokalt plan er der derimod mere liv i mange af ideerne fra Oprør fra midten, end der var for fyrre år siden. Hvad man den gang mest snakkede om, praktiseres nu, så det er til at få øje på uden at anstrenge sig alt for meget.
Men mere synlig er vækstøkonomien, der stadig buldrer derudad.
Oprør fra midten blev skrevet af Niels I. Meyer, K. Helveg Petersen og Villy Sørensen – af en med indsigt i teknologi og videnskab, af en politiker og af en filosof.
Sørensen, Meyer og Helveg Petersen var tre virkelig kloge hoveder med de rigtige ideer. Hvad gik galt? Hvorfor annammede folket ikke deres ideer?
Mon ikke, fordi ideerne kom oppefra? Dér fra kommer ingen frigørelse. Midtens frigørelse skal være midtens eget værk, for at omskrive en formulering, der er velkendt som en af grundteserne i det socialistiske oprør.
Så måske er der trods alt endelig kommet gang i oprøret ...
Læs min hjemmeside: asgeralbjerg.fi

Annonce:
Ingen kommentarer:

Send en kommentar