SVIN, ELEFANTER, ULVE, HØNS OG HOLBERG

Har han mon en ræv bag øret?


PROFIL
Asger Albjerg
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.Fireogtyve tusind om dagen. Jeg har svært ved at få tallet ud af hovedet. 24.000. Og det er ganske vist.
Udgangspunktet for tallet er de omkring tredive millioner svin, der produceres i Danmark. Hvert år. Fem gang så mange som der er tobenede indbyggere.
Af disse dør fireogtyve tusind hver dag. Det giver otte millioner syv hundrede og halvtreds tusind hvert år. De dør af sult, tørst eller bliver trampet ihjel.
Hovedparten af de døde er pattegrise. Så økonomisk set er det jo ikke så belastende, som hvis der havde været tale om slagtefærdige grise på et hundrede og fem kilo. Disse grise har hver i omegnen af to tredjedele kvadratmeter at bevæge sig på, og det er ikke så lidt sværere at trampe sådan nogle basser ihjel.
Det er kynisk tænkt. Ikke af mig, men af dem, der producerer. Når de tænker på grisenes trivsel, er det kun, når grisene bider hinanden i halen, fordi de ikke har det godt. For at undgå halebid, kuperes halerne. Omkring femoghalvfems procent af beboerne i danske svinestalde kuperes. Landmændene har ret til at bedøve grisene inden kuperingen. Det er en almindelig opfattelsen, at dette sker i minimalt omfang.
Hvem sagde trivsel?
Danmark er suverænt det land i  verden, der har flest svin pr. indbygger. Svineproduktion er hård business og giver kolossale importindtægter. Derfor er de danske svins velfærd ikke noget, der står højt på dagsordenen, når man i Danmark taler om dyrevelfærd.
Elefanter, derimod, de står højt i kurs. Dagbladet Information fortalte forgangen uge om Cirkus Arenas tre elefanter. De har det ikke godt, hverken psykisk eller fysisk. De skal udføre kunster, der ikke hører med til deres daglige rutine på savannen, spille bold, for eksempel, eller stå på ét ben. Og når de kommer ud af den trange cirkusvogn, er det i alt for kort lænke på en græsplet, der slet ikke kan stå mål med savannen.
Et flertal i det danske Folketinget har derfor bestemt, at det skal der gøres noget ved. Cirkus Arenas elefanter skal være de sidste vilde dyr i dansk cirkus.
Det næste skal handle om ulve. Ikke de danske, hvis antal er mindre end ti. Det skal handle om en ulv i Finland, der anden påskedag angreb en hund, der stod bundet i en løbeline ved et hus. Ulven bed hunden ihjel. Dette skete i Oravais med omkring to tusind indbyggere ude på den østerbottniske slette. To tusind mennesker er jo ikke meget, men der var jo så også bare tale om en enkelt af de hundredvis af ulve, der løber frit omkring i Finland. Til nyheden, som Österbottens Tidning var først med at bringe, hører, at der ligger en børnehave i umiddelbar nærhed af den dræbte hund.
Hvad gør man i sådan en situation? Lukker børnehaven eller skyder ulven? Ingen af delene. Det første vil bare resultere i flere frit omkringløbende børn uden voksne til at råbe ulven kommer, ulven kommer! Og det andet: skyde ulven, må man ikke ifølge en lovgivning, som beboerne i Oravais ikke sympatiserer med. Midlet mod ulven er at opspore den og skræmme den væk. Det sendte man så en større styrke jægere ud for at gøre. Hvordan dette foregår i praksis, har ingen kunnet fortælle mig, og hvorhen, den skal skræmmes, er heller ikke fuldt klart for mig. For et eller andet sted skal den jo  være, ulven, om ikke andet så i nærmeste landsby, hvis beboere også skræmmer den væk.
Det er ikke svært at få ondt af sådan en ensom ulv, og det er der mange, der har. Jeg kommer til at tænke på en dansk folketingspolitiker (af den slags findes der flere, men jeg tænker nu bare på en enkelt), som i en TV-udsendelse for et par uger siden fastholdt, at ulve var ufarlige for mennesker. Herunder børn. Alt andet var hysterisk ulvemobning. Ideen at bruge børn til at skræmme ulve væk er nærliggende og hermed lanceret. Børn larmer jo ofte meget og vil på den måde være effektive. Langt mere end jægere, hvis typiske gangart er snigende.
Et par hundrede kilometer fra Oravais ligger Träskböle. Her bor Riitta Kentala, og hun holder høns. Desuden to haner, som hedder Putin og Pater Brown. Putins høneharem består af Kaneli, Inkivääri, Paprika, Lumikki, Vanilja og Tuhkimo. Pater Brown præsiderer over Lydia, Carmen, Muskotti, Tosca, Venla, Lempi og Vieno. Navnene er ikke tilfældigt valgt,  de passer til hønsenes karakter. Æg af højeste kvalitet gør de, og kyllinger får de. Som belønning gør Riitta rent hos dem hver dag, det tager cirka tre kvarter, og hun fortæller, at hun oftere skifter gardiner foran hønsenes private rede, end hun gør det i sit eget hjem. For resten siger hun, at høns er intelligente, faktisk smartere end hunde, og at de kan lære at forstå mange kommandoer.
Hufvudstadsbladet, som jeg har oplysningerne fra, bragte her i påsken en reportage over to sider om Riitta og hendes høns. Endvidere poserer hun på to tredjedele af forsiden med favnhønen Muskotti.
Jeg har nu jeg redegjort for forskellige måder at behandle svin, elefanter, ulve og høns på.
Men hvor er fornuften? Hvor er sammenhængen i behandlingen af disse skabninger, der er følsomme, intelligente og lærevillige?
I håb om at finde et svar, konsulterede jeg Ludvig Holberg (1684-1754), en af de forfattere, der har betydet mest for den danske litteratur og den måde, danskerne tænker på. Det er store ord, men jeg står ved dem. Hvordan ser Holberg på mennesket?
I to digte, Heraclitus og Democritus og Apologie for Sangeren Tigellio, de er overleveret i en udgave fra 1722, men er formodentlig skrevet allerede i 1721, definerer Holberg mennesket. Jeg sakser nogle linjer fra begge digte:

Det er et Dyr, til Graad som Aarsag gir og Latter.
Fra en Extremitet der til en anden gaaer.
Kort, der af alle Dyr har største Skiønsomhed,
Men udaf alle Dyr den mindst at bruge veed.
Jeg definition ey bedre kan formere,
End det er Dyr, som man kand ikke definere.

Jeg skal tilføje, at Holberg genrebestemte digtene som Skiemte-Digte.


ANNONCE: Ingen kommentarer:

Send en kommentar