U.S.-BORGERKRIGENS 2. AKTPROFIL
Asger Albjerg
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.Først et citat fra forbemærkningen til en roman, der har to hundrede og nitten år på nakken:

I Geneves borgerlige Uroeligheder – siger J.J. Rousseau i sine Bekiendelsers femte Bog – toge de tvende Borgere, Faderen og Sønnen Barrillon, de to modsatte Partier, Sønnen Borgerskabets, og Faderen Øvrighedens. Da man 1737 greb til Vaaben, var jeg i Geneve og saae dem begge gaae væbnede ud af et og samme Huus, den ene til Raadhuset, den anden til sit Qvarteer, sikre paa, et Par Timer efter at mødes, udsatte for at myrde hinanden. Dette afskyelige Syn gjorde et så levende indtryk på mig, at jeg svoer, aldrig at tage Deel i nogen Borgerkrig, og aldrig, hvis jeg nogensinde indsattes i mine Borgerrettigheder igien, enten selv af forfægte Friheden ved udvortes Vaaben, eller give min Stemme dertil.

Ordene er de første, læseren møder i Knud Lyne Rahbeks roman Camill og Constance fra 1799. De har prentet sig dybt i min erindring, og af alle ord er det dem, der i et glimt kommer først, når jeg hører ordet borgerkrig – eller for den sags skyld ordet revolution. For de handler om mennesker, der med vilje, men også viljeløse er i færd med at ofre de bånd i familie og samfund, der er deres betingelser for at leve og leve sammen.
Rahbek er en fredens og fordragelighedens mand uden at være den, der taler alskens konflikter bort, som var de ingen ting. Han vil samordne ved at vise, at man med de mest modsatte grundsætninger kan mene fædrelandet det lige vel og være lige god og agtbar borger og menneske.
Hans afsky for revolutioner og borgerkrige er næsten til at tage og føle på, når han i hver femte linje på de første tre sider lader blodet flyde med ord som

Menneskets Blod [...] Blodsudgydelser [...] Blodstyrtning [...] Borger- og Broderblod [...] Blodscener.

Der er på de samme sider heller ikke sparet på beskrivelser af konflikter, lidelser og rædsler. Et lille udpluk er

opoffre [...] Rædsel [...] Tvedragt [...] Borgerhad [...] Sønderrivelse [...] forraade Fædrelandet [...] Jernaag  [...] Smerte [...] Saar [...] Grusomheder.

Og hvorfor nu denne genkaldelse af alle disse ord for uhyggeligheder. Det skyldes vedholdende rygter om, at efterhånden snart halvdelen af amerikanerne tror på en snarlig start på Den amerikanske Borgerkrigs anden akt.
Ved de, hvad de gør? De skulle bare holde sig til en enakter!


ANNONCE:

Læs min hjemmeside: asgeralbjerg.fi
NETKØB
PROFIL
Asger Albjerg
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.Havde jeg virkelig brug for en ny skægtrimmer? Egentlig ikke. Det, jeg havde brug for, var mere strøm i den trimmer, jeg i omkring syv  år har plejet mit skæg med. Men batteriet er integreret i skaftet, som ingen kan skille ad uden at ødelægge det og batteriet.
Derfor! Ud med den gamle og ind med en ny. Køb & kasser.
Jeg gjorde, som folk gør, fandt en på nettet, bestilte den og hentede den efter nogle dage i det lokale supermarked, der administrerer den lokale post.
Pakken var stor, nærmest enorm, en mindre plæneklipper kunne have ligget i den. Jeg tog den under armen, for den kunne ikke ligge i min rygsæk, gik hjem og pakkede ud.
Her følger en liste over det papir, plastic og pap, som trimmeren, den er 16 cm lang og har en omkreds på gennemsnitlig 12,6 cm, lå pakket ind i. Sammen med tilbehøret, som består af 12 forskellige kamme og skær.

Papir:
– en garantiseddel,
– en opfordring til at registrere produktet og derved få en gratis udvidelse af garantien,
– et hæfte med advarsler om farer ved forkert brug, genvindingsanvisninger m.m.,
– en brugsanvisning i billeder.
Plastic:
– 12 små plasticposer med det nævnte tilbehør af kamme og skær.
Pap, i alt 4 dele af varierende størrelse:
– selve forsendelsesemballagen på 39,5 x 19,5 x 9,5 cm; højde når helt udslået 26,5 cm.
– et paplåg til forsendelsesemballagen.
– salgs/præsentationsæsken til trimmeren indeholdende en ruminddelt og slagresistent papdel  på 22,3 x 19,3 x 6,8 cm.
– en pose på 24,5 x 14,5 cm, som giver rigelig plads til trimmer, kamme og skær.

Og nu er det så, jeg spørger af hensyn til den, der endnu ikke har fattet pointen:
Hvad ligner det med sådan en indpakning i disse tider, hvor vi daglig oplyses om miljødelæggelse, CO2-udledning, Parisaftale, klimaændringer, grænser for vækst, monsterstorme, de kommende generationers overlevelse og verdens undergang?
Hvis min pakke havde været den eneste i verden med overdimensioneret emballage, havde mit spørgsmål været latterligt. Men samme verden krydses daglig af millioner og atter millioner af pakker, hvis indpakning ud fra indpakkerens synspunkt er rationel, men som ud fra modtagerens, affaldshåndteringens og miljøets synspunkt er idioti. For ikke at tale om indholdet, der i mit tilfælde kunne have været et nyt batteri til en trimmerkonstruktion, som jeg selv kunne åbne for at udskifte batteriet. Og så videre, og så videre.
Men det er jo bare som en dråbe i havet! Naturligvis, men glem ikke, at havet jo består af dråber.
Nu har jeg givet min galde luft – er der nogen, der har hørt mig?

En otteårig i kassen.


ANNONCE:

Se min hjemmeside: asgeralbjerg.fi