NOGET OM AKADEMISK FRIHED

PROFIL
Asger Albjerg
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.


Der var engang.
Sådan begynder mange eventyr med handlingen henlagt til fortiden og med et håb om en bedre fremtid, hvor det gode forenes med magt, og de onde kastes op i luften og går ganske i stykker. Eventyrets helte stiller sjældent spørgsmål. Så meget bedre er de til at give de rigtige svar.
For eksempel når den fattige kone rækker hånden frem mod den endnu fattigere dreng og beder om en almisse, er det rigtige svar at give. For det kan man så få en slæde, der kan køre af sig selv, og siden en prinsesse.
Eller når dronningen spørger, hvorledes prinsessen har sovet, så er det bare med at smøre tykt på en ømfindtlighed,  som var helt fraværende, da hun nogle timer tidligere stod alene i den silende regn og bankede på.
Eller når trolden råber ingen mad i dag, men i morgen, er det rigtige svar det, som tilhørerne længes efter at høre, nemlig at drengen æder trolden fra hus og hjem uden, at han tør blive vred. For bliver han det, skal han have strøet salt og peber i brede sår på både bug og bag.
Men selve det at stille spørgsmål kan i andre sammenhænge være en dyd, som fører en ud på en rejse mod det gode. Såfremt altså, at vi kan regne sandheden for et gode, og at få den frem i lyset som et dobbelt gode.
At kritisere for at bygge op er en dyd, som i min erindring var bærende inden for i hvert fald en del af humaniora i min studietid i de glade sen-tressere og halvfjerdsere. Her blev åndelige fænomener forankrede i den materielle verden på en helt anden og konkret måde end tidligere.
Alt kunne – og skulle udsættes for kritik. Der blev løbet storm mod normer, der faldt som dominobrikker. En grundlæggende årsag til, at dette overhovedet var muligt, var en fremherskende liberal samfundsånd, der hyldede den frie forskning og havde tillid til, at forskerne gjorde deres arbejde, som de skulle, og frembragte solide forskningsresultater ved at gå i dybden.
Eller som det udtrykkes i Aarhus Universitets segl med billede af to dykkende delfiner: Solidum petit in profundis.
Sådan var det den gang, da 13-tallet belønnede det usædvanligt selvstændige. Det var helt i det liberale universitets tradition og levede op til symbolikken i billedet af de to dykkende delfiner. Den efterfølgende 12-skalaen, der indførtes i 2006-07 kunne derimod, når den blev sammenlignet med 13-skalaen, alt for let forstås som et indirekte angreb på evnen og modet til at tænke ud af boksen. Karakteren 12 belønner således  

den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Der er en verden til forskel mellem denne målformulering, der tæller fejl og belønner den fejlfri reproduktion, og begrundelsen for 13-skalaens 13-tal, der blev givet til

den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.

Her er det positive udgangspunktet. Og som enhver forsker ved, er det kritiske spørgsmål ofte det positives udgangspunkt og forskningens livsnerve.
Afsavnet af det kritiske spørgsmål som dyd med det faktabaserede svar som resultat hentet ud af det dyb, som ingen på forhånd kender, er i dag ikke bare et symptom i en dansk karakterskala på, at der er noget galt.
Forskning som sådan ser i dag ud til at miste autoritet og fodfæste i den del af verden, hvor der af tradition hersker en liberal verdensorden, og hvor det rigtige svar – som i eventyret, leder til et bedre liv.
Derfor er der grund til at holde øje med, om den akademiske frihed, som studenteroprøret og det, der fulgte, satte på prøve og nød godt af, er truet.
Den store trussel fra USA kan eksemplificeres ved præsidentens påstand om clean coal. Men også kravene om safe spaces og alverdens trigger warnings er et utøj, der breder sig. Universitetet m.v. er tvært imod et sted, hvor alt, der har at gøre med menneskelig bevidsthed, skal udfordres og om nødvendigt provokeres. Det kan gøre ondt og skal somme tider gøre ondt. Redningen er ikke psykiske painkillers – de fysiske spreder allerede nok af død i landet, men at gå i clinch med problemerne. Somme tider er livet hårdt, og svaret, der fører det gode med sig, kan kræve sin kvinde eller mand.
Mere direkte end i USA er forskernes frihed sat under pres andre steder i verden. Central European University, som arbejder for frihed og demokrati i gamle østblokstater, har lukket sine aktiviteter i Ungarn. I Tyrkiet lukker universiteter tvunget af den dér magtfuldkomne præsident. I Venezuela, Nicaragua og Syrien ødelægger militære konflikter den højere uddannelse.
I Finland taler den finske statsminister hånligt om all världens docenter, der skal kloge sig på lovlighed og samfundsnytten af hans og hans regerings forslag. Tydeligst i dagens vidtgående sundhedsreform, hvis lovlighed netop nu prøves iGrundlovsudvalget.
I Danmark oplever forskere krænkelsespolitikker som mundkurve.
Småting, kan man sige. Men ingen forsker skal se sig over skulderen af frygt for repressalier ved at arbejde med forskning, der underminerer politikeres holdninger.
Der kræves frisk mod og de rigtige svar på svære spørgsmål for at nå frem til den lykke, som bliver Hans til del i eventyret Frisk Mod.
Der var engang.


ANNONCE:

Se min hjemmeside asgeralbjerg.fi mens den endnu er der.
STØVDRAGERE OG STØVFANG

Nogle dræber insekter, andre inviterer dem.
PROFIL
Asger Albjerg
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.
Om hundrede år er alting øde, for så er alle insekter døde, der er kun isbjørne tilbage, for de lever af sæler, og sælerne lever af fisk, som næsten ikke lever af fluer og andre insekter.
Nogenlunde sådan tænkte jeg, da jeg havde læst endnu en alarmerende rapport om insektdød. Jeg indrømmer blankt, at mine tanker om insekter og isbjørne ikke er på et bemærkelsesværdigt højt niveau hvad angår detaljerne. På denne måde passer det godt til mit almindelige niveau inden for området natur. Jeg kan navngive en mælkebøtte og en tulipan, og jeg ser klart forskellen mellem en almindelig havepipfugl og en måge.
Det er ikke, fordi jeg sætter en ære i at mangle kundskaber. Langt mindre vil jeg give min lærer i naturhistorie skylden, fordi hun pinte os med at splitte blomster ad og tælle deres støvdragere og støvfang. Faktisk blev jeg engang næsten forelsket i en pige, fordi hun fortalte om sit herbarium med tre hundrede pressede planter, som hun kunne de latinske navne på.
Alle sammen!
Jeg vil også gerne fremhæve, at jeg ligesom Emil, husets hankat, er fascineret af fuglene omkring fuglebrættet, om end af andre årsager. For mens han ser flyvende føde, der til foråret formerer sig og får let jagede unger, ser jeg en mangfoldighed af farver, former og bevægelser, lidt som i nogle af Joan Mirós abstrakte malerier.
Endvidere må jeg tilstå, at jeg altid har elsket at gå i skoven, hvor jeg naturligvis ser forskellene mellem de mange træer, men hvad de hedder, interesserer mig ikke voldsomt og min manglende viden giver mig ikke den mindste smule dårlig samvittighed. Det vigtige for mig er, at naturen er, hvor den skal være, så jeg kan finde den nyde den på min egen måde. Hvilket sprænglærde ornitologer sikkert også gør, når de spotter for eksempel en mudderklire, benævner den med dens latinske navn hypoleucos og ved at fortælle, at den overvintrer ved Guineabugten i Vestafrika.
Om årsagerne til de mest forskellige måder at forholde sig til naturen på kan der sikkert skrives meget velmenende sludder. Visse går til den med følelsen, andre med forstanden. Det korte af det lange er, at i det mindste én ting forener fuldstændigt: Vi mennesker kan ikke leve uden naturen omkring os. Skulle jeg sige det lidt drastisk, skulle jeg nok ikke bruge verbet leve, men erstatte det med overleve.
Altså:
Vi mennesker kan ikke overleve uden naturen omkring os.
Det er en opfattelse, som flere og flere får og ytrer sig om.
Således hørte jeg i dag på mit hold at entusiastiske fritidsgymnaster lederen gøre opmærksom på, at om hundrede år blev der måske ikke gjort gymnastik, fordi alle mennesker var døde på grund af insektdøden. Så det gjaldt om at kile på, mens tid var.
En samstemmende mumlen mellem pust og støn på både finsk og svensk gav hende ret.
Det er første gang i alle de år, jeg en gang om ugen eller mere har forsøgt at holde kroppen i form ved at belaste den, bøje og strække den, at jeg i gymnastiksalen eller for den sags skyld i omklædningsrummet har hørt noget, der bare kunne minde om en politisk ytring.
Eller sagt på en anden måde: At tale for natur, klima og miljø er i dag egentlig ikke noget, jeg vil anse for politisk. Det er en del af en almen konsensus, at verden, som vi kender den, er ved at bukke under. Ikke bare af utidige storme og høje temperaturer, hvis skadevirkninger der i højere eller mindre grad kan kompenseres for ved at bygge diger og bruge solcreme.
Fokus har med rivende hast flyttet sig til insekterne, uden hvis medvirken til at flytte blomsterstøv fra støvdragere til støvfang plantelivet vil gå til grunde.
Og så er vi tilbage ved isbjørnene, fiskene og sælerne. Alt godt fra havet. Det var derfra, det første liv engang mavede sig op på landjorden.


ANNONCE:

se min hjemmeside: asgeralbjerg.fi