NAVNET HELSINGFORSFoto Peter SlottePROFIL
Asger Albjerg
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.


Vistnok første gang, jeg hørte navnet Helsinki i en danskers mund, var på Åland i slutningen af 1980’erne. Journalisten Jørgen Dragsdahl forsvarede sin brug af ordet med, at det var tre bogstaver kortere end Helsingfors og derfor prisbilligere i en trykt tekst.
Sådan!
Det var et argument, det ikke var til at skyde igennem. Det forsøgte jeg ikke den gang, og det vil jeg heller ikke forsøge nu.

ENCYKLOPÆDIEN VILDLEDER
For et par dage siden fik jeg en mail fra en god, dansk ven, som burde vide bedre, men insisterede på at anvende den finske form af navnet på Finlands hovedstad. Han gjorde det under henvisning til Den Store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi, se http://www.denstoredanske.dk/Rejser,_geografi_og_historie/Finland/Geografi/Helsingfors

Helsingfors, det svenske navn for Finlands hovedstad Helsinki.

I det tosprogede Finland reguleres brugen af bynavne af sproglove. En bys hovednavn afgøres af befolkningsflertallets sprog, og den finske form Helsinki er således den korrekte for hovedstaden, hvis ikke sammenhængen er historisk eller specielt svensk. Læs mere om byen under Helsinki.

Artiklen er desværre vildledende.
I sproglovgivningen i Finland tales der ikke om hoved- og binavne. Derimod er der i Finland en grundlovssikret ret til to nationalsprog, finsk og svensk, som er ligestillede. På samme måde hersker der fuldstændig ligestilling mellem personer, der tilhører de forskellige sproggrupper.

EN- OG TOSPROGET
På kommunalt niveau taler man om tosprogede, ensproget svenske eller ensproget finske kommuner. En kommune er tosproget, hvis  det sproglige mindretal indbefatter mere end 8 pct. af indbyggerne eller mindst 3.000 personer.
For at en tosproget kommune skal erklæres ensproget, skal mindretallet synke til under 6 pct. eller 3.000 personer. I tosprogede kommuner, hvor der findes parallelnavne, nævnes majoritetens før minoritetens, fx Turku før Åbo.

SVENSKE OG FINSKE NAVNEFORMER
Ved grundlæggelsen i 1550 havde Helsingfors kun ét navn, det svenske. Dets to dele er velkendte fra andre nordiske sprog, fx har vi i Danmark Helsingør, svenskerne har fx Orrefors.
Formen Helsinki er en senere konstruktion. Sproghistorisk er det en fonetisk tilpasning til navnet på sognet Helsinge nord for Helsingfors. Førsteleddet er uforandret svensk, mens sidste stavelse blev tilpasset finske udtaleforhold. Siden fandt navnet Helsinki anvendelse som den finske parallelform til navnet Helsingfors.
Det skal bemærkes, at parallelformerne har forskellig baggrund.
– Navnene Turku – Åbo er opstået uafhængigt af hinanden.
– I tilfældet Nystad – Uusikaupunki er der tale om oversættelse fra svensk til finsk.
– Helsinge – Helsinki er som set en tilpasning.
– Hybriden Uusikaarlepyy er både en oversættelse og en tilpasning af Nykarleby, grundlagt i begyndelsen af 1600-tallet, mens den finske form først skabes ca. to hundrede og halvtreds år senere.
Med udgangspunkt i finsk/finlandssvensk og nordisk sproghistorie er der gode argumenter for at anvende svenske former på dansk, der i lighed med svensk tælles blandt de nordiske sprog.
Svenske stednavne i Finland er, som navneforskeren Peter Slotte skriver i artiklen ”Våra ortnamn för utlandet” i Yhteinen nimiympäristömme  (1999) ikke

någon slags andrahandskonstruktioner som har åstadkommits för att tillgodose envisa finlandssvenskars behov av särskilda namn.

FINSKE OG SVENSKE NAVNEFORMER PÅ FREMMEDE SPROG
I citatet fra Gyldendals åbne encyklopædi henvises der til sproglove. Det er tilsyneladende en tung henvisning, men i virkeligheden er den indholdstom, idet der i Finland ikke findes lovgivning om anvendelse af navne på andre sprog end finsk og svensk. Sådanne love findes mig bekendt heller ikke i Danmark.
Derimod har de finske og svenske sprognævn på Forskningscentralen för de inhemska språk (Focis) i januar 1997 skrevet en fælles rekommandation angående anvendelsen af finske og svenske navneformer på fremmede sprog, se
Ifølge rekommandationen er det motiveret at tage hensyn til ikke blot stedets sproglige status (har stedet en ensproget eller tosproget befolkning), men også til det sprog, teksten skrives på. På den måde står sprog, som er nært beslægtede med finsk henholdsvis svensk, i en særstilling. Konsekvensen er altså, at hvis man er dansker eller svensker, bruger man Helsingfors, er man fra Estland eller Ungarn, bruger man Helsinki.
Men der er en tilføjelse:

I skandinaviska språk används de svenska namnen, om det inte på språket i fråga finns ett annat etablerat namn på orten.

Med andre ord: Hvilket navn er det etablerede navn for Finlands hovedstad på dansk?
Før olympiaden i 1952 var der ingen tvivl. Navnet var Helsingfors. Men i kølvandet på den store sportsbegivenhed blev formen Helsinki totalt dominerende i den store verden.
I Danmark tog det lidt længere tid. Hvornår formen Helsinki slår igennem for efterhånden at blive enerådende i fx dansk nyhedsformidling er mig bekendt ikke udredt. Jeg mærkede det som sagt i slutningen af firserne og har en fornemmelse af, at skiftet hænger sammen med ændringen af andre navneformer rundt om i verden, fx blev Rhodesia til Zimbabwe og Godthåb til Nuuk. Det er ændringer, der må ses som en sproglig sympatierklæring til de afrikanske og eskimoiske lokalbefolkninger, og de vandt naturligvis positiv genklang i det officielle Zimbabwe og det officielle Grønland.
Jeg forestiller mig, at denne for visse områders vedkommende rigtige tankegang er gået i selvsving, og at dette er grunden til, at det nordiske Helsingfors i danske munde og penne er blevet til det finske Helsinki.

SUOMESSA PUHUTAAN SUOMEA!
Set i dette perspektiv tager danske brugere af navnet Helsinki stilling i den permanente sprogstrid mellem finsk og svensk, en strid, som det officielle Finland har løst ved at grundlovssikre begge sprog og begge befolkningsgrupper som ligeberettigede. På det politiske plan er striden med de populistiske og racistiske Sandfinlændernes indtog i parlamentet med 19,1 pct. af de afgivne stemmer efter valget i 2011 ifølge genkommende rapporteringer i medierne blevet grovere. Det skal bemærkes, at de aggressive udspil stort set udelukkende kommer fra finsktalende.

Suomessa puhutaan suomea! (I Finland taler man finsk!)

er et udråb, vist alle finlandssvenskere i Helsingfors har mødt, når de formastede sig til at bruge deres grundlovssikrede modersmål i fx offentlige transportmidler. Jeg har erfaret, at finlandssvenske børn i det centrale Helsingfors har holdt kæft af frygt for at få tæv, hvis de talte svensk på gaden.
Der er som set gode sproghistoriske og aktuelt politiske grunde til, at danske sprogbrugere genoptager anvendelsen af navnet Helsingfors for Finlands hovedstad.
Skal man i samme åndedræt også tage hensyn til Finlands nationale historie, er der ingen grund til at tro, at Finland uden svensk indflydelse ville have eksisteret som selvstændig nation. Men det er en lidt længere historie.


ANNONCE:

4 kommentarer:

 1. Tack Asger för en välskriven och belysande text om "problemet" med de svenska ortnamnen i Finland.

  För den som vill veta mera om våra svenska ortnamn rekommenderar jag ett besök på Språkinstitutets webbplats

  kaino.kotus.fi/svenskaortnamn

  Där kan man ta del av den officiella namnförteckningen "Svenska ortnamn i Finland" som innehåller de 5.000 viktigaste av de ca 450.000 ortnamnen i vårt land. Största delen av dem har inga finskspråkiga motsvarigheter.

  Peter Slotte
  Esbo
  Finland

  SvarSlet
 2. Tack för responsen!

  Jag bifogar ett klipp om språknämndernas (de svenska och de finskas) ställningstagande. Också de sammantagna nordiskas har enat sig om rekommendationen, också om jag just nu inte hittar stället.

  "I skandinaviska språk används de svenska namnen, om det inte på språket i fråga finns ett annat etablerat namn på orten". Utöver de svenska namnen på tvåspråkiga kommuner och de svenska namn på enspråkigt finska kommuner som officiellt har stadfästs genom stadsrådsbeslutet av 1982 finns det ett antal inofficiella svenska kommunnamn med gammal hävd. I officiella sammanhang används bara de officiella namnen när det är fråga om Finland av i dag. Främst i historiska texter kan det emellertid vara motiverat att använda gamla svenska namn som Kiukais (Kiukainen), Kristina (Ristiina), Vemo (Vehmaa) och Virmo (Mynämäki). – I vilken mån isländskan och färöiskan följer samma principer som de skandinaviska språken är en fråga som närmast de isländska och färöiska språknämnderna bör ta ställning till.

  "Ett annat etablerat namn " är knappast aktuellt i sammanhaget. Det gäller namn som Copenhagen och Elsinore, där vi knappast har motsvarande typer i Finland. (Men islänningarna har haft Helsingjafoss, som dessvärre numera brukar ersättas med "Helsinki"!)

  Namnen Kiukais osv. beror på att namnen i arkeologiska sammanhang traditionellt har använts i den svenska formen; de klassiska arkelogerna i landet var finlandssvenskar och skrev på svenska och använda svenska namnformer i texter på svenska, tyska, engelska osv. Knut Drakes avhandling om "die Burg Hämeenlinna" bryter mönstret och torde förbrylla alla de nordiska historiker som har vuxit upp med TAVASTEHUS, känt sedan Erikskrönikans tider (Taffuesta borg el. likn.).

  Peter Slotte

  SvarSlet
 3. Jo, for en almindelig, dansk sprogbruger kan jeg godt se argumentet i at anvende Helsingfors frem for Helsinki.
  Hvilken form, der bruges af stednavne i Finland, er en ting, som jeg tænker meget over som skønlitterær oversætter fra finsk til dansk.

  Jeg har altid selv brugt Helsinki frem for Helsingfors, fordi jeg jo er uddannet i finsk og primært bevæger mig i udelukkende finsksprogede dele af landet.
  Set fra mit synspunkt vil det give udtryk for en snæver geografisk holdning til Finland at standardisere sprogbrugen, så Helsingfors indtager en førende position frem for Helsinki i dansk sprogbrug. Snarere må man tilstræbe en forståelse for, at formerne netop er ligestillede og kan og bør anvendes i flæng. Det bør vi som nordiske sprogbrugere kunne håndtere, lige så vel som vi alle bør vide, forstå og acceptere, at Finland er et tosproget land.

  I oversættelsen af skønlitteratur støder man konstant på spørgsmålet om, hvordan stednavne i Finland bør oversættes. Personligt anvender jeg altid finske.
  Mit valg er baseret på, at jeg ofte har med stednavne at gøre, som slet ikke har noget svensk navn. Og så bliver det meget forvirrende for læseren, hvis man skifter mellem svenske og finske stednavne bogen igennem. Tilsvarende kan det fint give mening at anvende svenske former i en oversættelse af et værk, der udelukkende udspiller sig i dele af Finland, hvor der er en svensk variant at anvende. Og selvfølgelig i oversættelser af finlandssvensk litteratur.

  Det er et valg at anvende finske stednavne i oversættelser. En ulempe er, at man som dansker ikke får information om, hvad stednavnet betyder ("Han gik ned ad Siilitie" jf. "Han gik ned ad Igelkottsvägen").
  En fordel er, at man vænner danske ører til fremmede stednavne, gør dem mindre fremmede.
  Jeg mener, at det er yderst værdifuldt i en nordisk kontekst at gøre det umiddelbart fremmedartede mindre underligt, og jo oftere man bliver udsat for noget, jo større bliver ens tolerance over for det, ens forståelse for dets ligeværdighed.

  Derfor: Ja tak til forståelse for brugen af såvel svensk som finsk i en finlandsk kontekst. Og ja tak til en ligestillet brug på dansk, så Helsinki er lige så godt og korrekt som Helsingfors og omvendt.

  Birgita Bonde Hansen

  SvarSlet
  Svar
  1. Hej Birgita.
   Al ære for din private kamp for at gøre noget fremmedartet mindre underligt. Men jeg tænker, at din metode i realiteten udvirker netop det modsatte. Dét, som for en skandinavisk sprogtanke er tilgængeligt bliver ved din anvendelse af den finske form blot endnu mere fremmed. De lyduforståelige ord, gør blot teksten endnu mere svær at holde sammen på, og med mindre netop dét var forfatterens ønske, så går du jo på tværs heraf.

   Slet