LÆS NATURENPROFIL
Asger Albjerg
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.Hvis jeg ikke havde stået i en aula med ovenlys i syv år og sunget efter Højskolesangbogen hver morgen, havde jeg ikke anet, hvordan den danske natur så ud.
Synspunktet var sat lidt på spidsen, men han gav mig ret. Han var biolog, vi var jævnaldrende, kendte ikke stort til hinanden, men vi havde en fælles interesse i at køre fra Roskilde til Lejre for at se på stenaldermuseet og siden fortsætte nordpå langs Isefjord til Orø.  
Den danske mark i en bølgen går som åndedræt af en venlig kvinde. Sagde han.
Sødt gynger byggen sit silkehår. Sagde jeg - nogle måneder for tidligt, men vi kunne jo begge se den for os, bygmarken med de lange vipper på aksene.
Hist hvor vejen slår en bugt. Sagde han, da vi kørte igennem et af de mange sving.
Vi sletternes sønner. Svarede jeg, når landskabet lidt efter bredte sig ud.
Vi så de bøgelyse øer. Den fagert smilende kyst. Havet omkring Danmark. De brede bøge. De grønne lunde. Det yndige land, der dukker af disen med alle de små blomster, hylde, der dufter i stuen ind og hele tiden havet omkring Danmark, der bugter sig i bakke, dal.
Vi fandt hinanden under det lange, verbale potpourri med versestumper fra den danske sangskat om det landskab, der passerede. Vi så det igennem dem, og siden den biltur har ingen af os sluppet taget i den anden.
Baggrunden for de naturlyriske udbrud var Højskolesangbogen og dens daglige brug i de skoler, vi havde gået i for mange år siden. Det meste af det, vi havde siddet i klasselokalerne og lært, var glemt. Men fællessangen hver morgen mellemskolen og gymnasiet igennem havde sat sig fast og gav os en fællesfølelse. Vi aflæste naturen gennem det, vi havde sunget om den, og det er ikke en dårlig måde at gøre det på. Hverken for en biolog eller humanist.
Vrissent kan man kalde sådan et forhold til naturlyrik for nationalisme og fordømme den opståede følelse af samhørighed. Det synes jeg ikke, at man skal. For både sangbogen og landskabet er hver dag en åben invitation til at deltage på lige fod med alle andre.
Den, der vil med, hæng på,
nu skal min båt-bil gå,
som det hedder i en gammel børnesang.
Endnu mere vrissent kan man kritisere mig for, at jeg ser bort fra folks musikalitet, sans for lyrik, deres sociale segment, etnicitet med meget mere.
Ja, og hvad så? svarer jeg lidt irriteret, for der findes mange måder at være med i en nations fællesskab på. Og alle er gode! Undtagen de ekskluderende og aggressive!! Kærlighed er i mine øjne inkluderende. Det gælder også kærlighed til fædrelandet.
Anledningen til ovenstående er en kampagne, Danmark læser, som kulturminister Marianne Jelved netop har skudt i gang.
Dens udgangspunkt er, at skønlitteratur skaber en fælles referenceramme. For litteratur, i særdeleshed den episke, handler om relationer mellem mennesker, og den bidrager til, at vi bedre kan forstå hinanden og det, der foregår omkring os. Og er den rigtig god, har den både et samfundsperspektiv og en historisk og international dimension.
Der er afsat sølle 20 millioner til kampagnen, altså færre end fire kroner pr. dansker. Men måske er det nok til at den kan give resultater. Forandre verden, som Marianne Jelved siger. Det gør man ikke bare gennem prestigeprojekter, fx halvtreds procent mere i filmstøtte. Forandre verden gør man gennem at sætte en udvikling i gang. Det gør man ved at engagere mennesker. Og den holder, fordi folk selv har været med i den.
Kort sagt: Tillid til folket. Det er klar tale af en kulturminister i Grundtvigs fædreland.


ANNONCE:


 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar