EN BOMBE UNDER RETSSTATENPROFIL
Asger Albjerg       
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.


Mon de er inspireret af fanden selv, tænkte jeg, da han sagde hårdt imod hårdt og fes imod tordenvejret?
Ikke nogen køn tanke, det skal jeg være den første til at indrømme – og selve handlingen, uha-da! Og kønnere bliver det ikke af, at de implicerede alle er medlemmer af Folketinget.
Fra Dansk Folkeparti drejer det sig om værdiordfører Pia Kjærsgaard, retsordfører Peter Skaarup og udlændingeordfører Martin Henriksen. Fra Venstre, Danmarks Liberale Parti, finder vi politisk ordfører Inger Støjberg og udlændingeordfører Karsten Lauritzen, og endelig fra Socialdemokraterne kommer retsordfører Trine Bramsen.
Men lad mig, for at få orden i sagerne,  fortsætte med begyndelsen. I centrum står dansk-marokkaneren Sam Mansour, sigtet for at opfordre til terror og mord på navngivne danskere, kendt skyldig og i torsdags ved domstolen på Frederiksberg dømt til fire års fængsel med en ankefrist på fjorten dage.
Sam Mansour er uden tvivl ikke, hvad min farmor ville have kaldt en rar mand med gode hensigter. Det var der en række politikere, det er dem i listen ovenfor, som heller ikke mente. Med visse nuanceforskelle i udtalelser til pressen har de sat hårdt ind mod denne gentagelsesforbryder og ønsket en hård dom, herunder fratagelse af dansk statsborgerskab.
Det er her, det  bliver uskønt, det var her, jeg kom til at tænke på fanden og tordenvejret.
Ikke specielt, fordi Danmark nærmer sig et folketingsvalg, og en del partier forsøger at vise kant og hente stemmer i en sortskægget dansk-marokkaners opfordring til terror og mord.
Det virkeligt grimme er, at denne populistiske holdning i dette tilfælde strider imod Danmarks Riges Grundlov.
Blandt andre retspræsidenten på Frederiksberg, Torben Goldin, og formanden for Folketinget, Mogens Lykketoft, har derfor været ude med løftede pegefingre. Førstnævnte har henholdt sig til, at ovennævnte politikere ubehørigt har forsøgt at påvirke sagens retlige afgørelse, både fordi nogle af udtalelserne faldt før domsafsigelsen i torsdags, og fordi ankefristen på fjorten dage ikke er udløbet, hvorfor sagen ikke er endeligt afgjort. Sidstnævnte har i generelle vendinger opfordret politikerne til at respektere magtens tredeling.
Denne deling af magten er karakteristisk for de vestligt-demokratiske stater, vi gerne vil sammenligne os med. Den kan aflæses af Grundlovens § 3, hvor der blandt andet står:

Den dømmende magt er hos domstolene.

Fortolkning af loven og afsigelse af domme er således den dømmende magts domæne. Det må den lovgivende magt, Folketinget, ikke blande sig i, før dommen er afsagt og retssagen afsluttet. Er Folketingets medlemmer bagefter utilfredse, er det deres ret – ja, vel ligefrem deres pligt, at råbe vagt i gevær og søge at få ændret loven i overensstemmelse med de gældende regler.
De nævnte folketingsmedlemmers utidige udtalelser har derfor ført til, at Sam Massours forsvarer, Thorkild Højer, har indgivet en politianmeldelse imod dem i henhold til Retsplejelovens § 1017, stk. 2, nr. 3, der kan give bøde eller fængselsstraf. Dette er af nogle af de implicerede blevet kaldt latterlig og absurd, men så vidt jeg ved, har ingen af dem gjort afbigt, fortrudt deres udtalelser og trukket dem tilbage.
 Hvad kommer der mon så ud af hele balladen? spurgte jeg min nabo, en lun finlandssvensker, da jeg over hækken havde fortalt om verdensbegivenhederne i kongeriget. Spørgsmålet var nærmest retorisk ment. Men sådan tog han det ikke.
 En storm i en hornlygte, svarede han alvorligt. Han er historielærer, kæmper kækt med det danske sprogs mange udtryk og elsker Danmark, som det var, da han boede der før nullerne.
Jeg troede, at han havde talt færdigt, men efter nogle øjeblikke lyste han op og fortsatte.
 Jo, sagde han, –  det er fine navne og fine titler, men det skal være slut med finheden nu, hvis de ikke alle sammen over en bred bank fortryder og kravler til Canossa på deres bare knæ.
 Jamen det gør de ikke, sagde jeg, –  der er alt for mange stemmer i skidtet.
 Jamen så har jeg en plan. De skal alle sammen fratages deres danske statsborgerskab. Derefter skal de sættes i en tidsmaskine og (han tøvede et øjeblik) returneres til 1600-tallets Frankrig. Det var der, solkongen regerede.
 Nå, sagde jeg forundret.
 Ja, ja, fortsatte han overbærende. – La loi, c’est moi, det var det, han sagde. For han var både loven og staten i en og samme person. Det er jo der, de hører hjemme. Før demokratiet. Før magtens tredeling var med til at gøre en ende på barbariet. For de sparker retsstatens fundament væk under foregivelse af at ville forsvare den.
Han skuttede sig.
Jo, det  var ved at blive koldt.


ANNONCE:
Ingen kommentarer:

Send en kommentar