KORT OG GODT OM DANSK OG SVENSK, 2 PROFIL
Asger Albjerg                     
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.

En af mine bloglæsere mailede til mig i anledning af min foregående blog, Kort og godt om dansk og svensk. Hun ville gerne have lidt mere ”kött på benen”, som hun skrev.
Kort sagt mere substans.
Det giver jeg gerne:
Behersker man følgende to tommelfingerregler, forsvinder en mængde problemer med at læse dansk.
I: INFORTISSVÆKKELSEN
I begyndelsen af middelalderen udviklede dansk og svensk sig i forskellige retninger. I dansk opstår der en forskydning inden for stavelsernes accentforhold, hvilket medfører en mere markant trykrytme. Fortisstavelserne får yderligere tryk, mens infortisstavelserne svækkes.
Resultatet bliver, at de markante stavelsesendelser -a og -o ændres til et tryksvagt -e.

svensk hjärta = dansk hjerte
svensk afton = dansk aften
svensk gator = dansk gader

Svenske ord på -e ændres ikke, fx

svensk måne = dansk måne.

Det danske, tryksvage -e udtales mere eller mindre, oftest mindre eller slet ikke, som en udistinkt mellemtungevokal, jf. udtalen af det engelske sprogs ubestemte artikel a. Læg mærke til, at kombinationen -e- + -r i udlyd, fx i gader, lærer, løber, udtales som å.
Det siger sig selv, at en sådan reduktion af stavelserne giver den svensksprogede problemer, når det drejere sig om at forstå talt dansk. Hvad angår forståelsen af skrevet dansk, er ovenstående en god hjælp til at afkode sproget.
Dette gælder også for den anden tommelfingerregel:
II: KLUSILSVÆKKELSEN
Klusilsvækkelsen ses som en konsekvens af infortissvækkelsen. De stærkt aspirerede klusiler p, t, k reduceres i deres nye, tryksvage stilling til de svagt aspirerede eller uaspirerede klusiler b, d, g.

svensk skapa = dansk skabe
svensk mata = dansk made
svensk rike = dansk rige

Kort og godt:
– efter trykstærk stavelse slutter danske ord hyppigt på -e = svensk -a,
– svensk p, t eller k inde i ord efter trykstærk vokal er ofte = dansk b, d eller g.
Hokus pokus oversættes dansk

aben sidder på taget

til svensk

apan sitter på taket.

Værre er det ikke!
Nedenstående digte af Piet Hein (1905-96) kan sammenholdt med ovenstående regler yderligere eksemplificere og udrydde elementære hindringer for at forstå skrevet dansk.

Husk* at købe,
husk at hente,
husk at løbe,
husk at vente,
Husk at elske,
mens du tør det.
Husk at leve,
mens du gør det.
(*husk = kom ihåg)

Min hund er klog,
den gør* og bider
og gør* nøjagtigt,
hvad den gider.
(*gør = 1: skälla, 2: göra)

Der* skal et par dumheder
med i en bog,
for at også de dumme
skal syns den er klog.
(*der = det; kan også betyde som eller där)

Angående lytteforståelse? Jamen den kræver såmænd ikke andet end en god portion tålmodighed. Begge veje!ANNONCE:

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar