HVAD ER PROBLEMET?

PROFIL
Asger Albjerg                     
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.


 Annonce:

Danmark søger ny statsminister på vej mod optimale traditioner.
Statsministeren skal udfordre med visioner for frihed frem for terror og fremtidssikre en digital holdbarhed for vækst. Etnicitet skal derfor prioriteres under stadig hensyntagen til hjemmehørighed.
Hovedmålet er kvalitet med efterspurgte resultater og mulighed for øget velstand garanteret af retssikkerhed.
Trygheden skal matche virkelyst med værdimæssigt afsæt.
Sundhed og ældrepolitik skal i regeringens program fremme nytænkning uden unødvendige regler for ambitiøs forvaltning af børns og børnebørns virkelyst og forventede udfoldelsesmuligheder især med hensyn til at komme godt fra start på skoleområdet og de videregående uddannelser af fremtidens arbejdskraft på alle niveauer med vidtgående handlekraft og omhu for såvel borgere som virksomheder.
For fremtidens skyld skal forsvaret tage et særligt værdimæssigt afsæt uden unødvendige regler for tilgængelige tilbud. Dette gælder også for politiet og det internationale samarbejde af offensiv karakter, hvis formål er intern stabilitet.
Ambitionsniveauet for fælles løsninger i stat og kommune skal effektueres ved at tangere spændende muligheder for tilvejebringelse af nye ideer om færre regler, der begrænser udfoldelsesmulighederne.
Med ansvarsfølelse for visionære beslutninger i verdensklasse følger Danmarks solide fundament kvalitet og udsyn. Perspektivet sikrer den rigtige balance i frekvensen af tiltag mod ødelæggelse af den optimale energibalance i en miljømæssig afvejning af nærproducerede fødevareemner i forhold til både økologi og konkurrenceevnens tiltrækning af oversøiske produkter.
Forventningshorisonten skal være tårnhøj og følge med tid og fremskridt i vækstlag med spændende muligheder og årligt justeret udgiftsstyring.
På den måde skal frisættelsen af den offentlige dynamik giver fælles løsninger på det private plan i hele valgperiodens udfordring af befolkningens berettigede krav om velstand og velfærd. På den måde skal bagstræb elimineres i fremtidsforventninger for verdens lykkeligste folk, danskerne.
Ansøgning mærket ”statsministerkandidat m/k” sendes til Statsministeriet i forseglet konvolut, som  vil blive åbnet efter næste folketingsvalg.ANNONCE:

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar