OLYMPISK FRED


Martti Ahtisaari, finsk fredsmægler og nobelpristager

PROFIL
Asger Albjerg
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.Fredelig kappestrid og kappestrid i fred var målet og forudsætningen for de moderne olympiske lege, som den franske baron Pierre de Coubertin grundlagde og for første gang fik afholdt i 1896 i Athen. Bag legene lå blandt andet den tanke, at undervisning i idræt gik hånd i hånd med en forbedring af unge menneskers uddannelse og generelt bidrog til deres udvikling. Konkurrencen mellem atleterne skulle være international, og ideen fik momentum af samtidens voksende interesse for antikkens panhellenske lege, som blandt andet var blevet afholdt i Delphi og i Olympia, og som arkæologerne netop da fandt vidnesbyrd om. 
Fred skulle også herske mellem de græske stater, der i antikken sendte atleter til legene. Men det hørte med, at mange af disciplinerne, de kæmpede i, ikke kunne adskilles fra den tids krigsførelse. Fx skulle en god kriger kunne løbe både hurtigt og langt, kaste spyd og slynge tunge genstande mod fjenden. Jo hurtigere og længere des bedre. Set i denne sammenhæng var brydning og nævefægtning naturlige discipliner.
Det kunne gå voldsomt til, men grundlæggende skulle legene afvikles fredeligt og i fred, hvad der altså blev en vigtig del af den moderne olympiske bevægelses idégrundlag.
I dag skriver vi den 25. februar 2014. Det er således 1.621 år siden, de sidste antikke olympiske lege blev afholdt. Det er 118 år efter de første moderne olympiske lege og 2 dage efter afslutningen af årets vinterolympiade i Sochi. Hvor alt åbenbart er gået fredeligt til. Lige fra curling, som – tilgiv mig denne nederdrægtige flyvetanke: mest af alt minder om en idrætsgren for understimulerede husmødre, hvis sådan nogle endnu findes – til ishockey, hvor korporlige voldsomheder er en del af spillet.
Også den russiske præsident Vladimir Putin, hvis zaristiske ambitioner i forhold til den menige russer legene har banket fast med syvtommersøm, har holdt sig i skindet. Jeg tænker naturligvis på situationen i Ukraine, specielt i Kiev. Her er det gået voldsomt til, og hvem tror, at voldsomhederne nødvendigvis ophører med Viktor Janukovitjs flugt og anklagen mod ham for massemord, og frigivelsen af Julia Timosjenko, som også har været en mester i at mele sin egen kage?
Nyhedsformidlingen har i de to sidste dage, altså siden olympiaden sluttede, gang på gang manet en offensiv russisk indblanding i jorden som utænkelig. Paradoksalt nok er indblanding altså gang på gang tænkt som en mulighed. At Rusland ikke skulle sætte alt ind på at vinde det tabte terræn tilbage er nemlig en urimelig tanke, for uden Ukraine vil en genskabelse af et russisk økonomisk og militært imperium være umuliggjort. Som imperiebyggere kan Rusland, EU og USA spejle sig i hinanden. Her har den ene ikke noget at lade den anden høre.
At forene stormagternes interesser er en disciplin, som for præcis et hundrede år siden spillede fatalt fallit. De herskende manglede indsigt i den geopolitiske virkelighed og respekt for samarbejdspartneren – ja netop! samarbejdspartneren, ikke modstanderen eller fjenden.
Benævner man sin kontrapart sådan, bliver han det.
Lad os tro på diplomati og forhandlinger, og hvorfor ikke under finsk ledelse? For er der noget, Finland har både lært og praktiseret siden afslutningen af de finsk-sovjetiske krige i 1944, så er det at omgås den russiske bjørn med kløgt og varsomhed, så begge parter får mest muligt ud af naboskabet. Nobelpristageren og fhv. præsident Martti Ahtisaari er et godt bud på en finsk diplomat, der med respekt og indsigt har løst vanskelige internationale problemer.
Så måske har vi alligevel for sidste gang set de ukrainske demonstranter dyrke de olympiske discipliner kast, nærkamp og hurtigløb i Kievs gader. Med fredelig kappestrid havde det dog intet at gøre. Det vil det heller ikke have, hvis det utænkelige sker efter ophøret af den olympiske fred. For så kan det blive mod russiske kampvogne.


ANNONCE:Ingen kommentarer:

Send en kommentar