SANDHED OG POLITIK


Fra Vinterkrigen
PROFIL
Asger Albjerg                     
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.For nogen tid siden sagde den svenske udenrigsminister Margot Wallström et sandhedens ord om Saudi-Arabien. Det drejede sig blandt andet om landets massive krænkelser af menneskerettighederne, både hvad angår overgreb mod kvinder og censur. Hvad hun sagde, var ikke andet, end alle tænker, men få i officielle stillinger siger.
Hendes udtalelser førte til en svensk-saudisk krise på højeste diplomatiske niveau, som blev løst efter en forsonlig samtale mellem respektive staters konger. Derimod foreligger der intet om, at Saudi-Arabien overvejer at lægge stilen om.
Til gengæld er Margot Wallström og med hende Sverige styrket moralsk som den, der har vovet at sætte ord på den almindelige mening. Prisen var opsagte kontrakter og tab af eksportindtægter. Det kan Sverige sagtens finde sig til rette med, både økonomisk og sikkerhedsmæssigt.
Jeg kan levende forestille mig, at fx det saudiske statsoverhoved i det omfang, han nu optræder i svensk tv, især siden krisen er blevet udsat for seernes hovedrysten eller i ekstreme tilfælde for en løftet pegefinger og et symbolsk udtalt BANG! Altså ikke som et udtryk for, at svenskere ønsker at indføre den dødsstraf, som saudierne så rigeligt benytter sig af, men som en markering af dyb uenighed.
I Finland ved jeg derimod af erfaring, at den samme løftede pegefinger bliver rettet mod Ruslands præsident, der mere og mere ses som de sovjetiske generalsekretærers arvtager. Jeg betragter fingeren som en folkelig gestus, som paradoksalt udtrykke både afsky, men også ønsket om en fortsættelse af et fornuftigt samarbejde med Rusland. Det er et samarbejde, som trin for trin blev bygget op efter krigene 1939-44 mellem Finland og Sovjetunionen.
Grundtanken bag denne såkaldte Paasikivi-Kekkonenlinje var, at politikerne skulle drive realpolitik for at fremme konkrete resultater. I forhold til overmagten skulle man kende sin plads og indgå i et samarbejde, hvis fornemste mål var at opbygge et tillidsforhold, så konflikter og krig kunne undgås.
Se, den slags overvejelser kan Sveriges udenrigsminister se stort på, når det drejer sig om forholdet til Saudi-Arabien.
Men i relationen Finland-Rusland går det ikke an for den mindre part at råbe skiderik til den større. Nu er det ord naturligvis ikke blevet udtalt af det officielle Finland, men det er det, der er blevet hørt i Kreml i og med den danske, den finske, den islandske, den norske og den svenske forsvarsministers fællesartikel, Det nordiska försvarssamarbetet fördjupas, publiceret i bl.a. lørdagens finlandssvenske Hufvudstadsbladet.
I artiklen siges om årsagen ikke andet end det, alle allerede ved angående Ukraine, Krim og russiske militærflys betænkelige nærhed af civile fly i Østersøområdet. Ordene nordisk solidarisk oprustning for at imødegå de utilregnelige russiske skiderikkers aggressivitet bruges ikke, men det er det, som er budskabet i de nordiske landes stærkt intensiverede forsvarssamarbejde.
Det har forsvarsministrene så sat ord på i deres fællesartikel. At det er i Finland og ikke fx i Danmark, den har skabt opstandelse og været forsidestof, er indlysende. Forsvarsminister Carl Haglund har forsvaret sin deltagelse med, at den ikke indeholder noget nyt, og at han derfor ikke fortryder, at han ikke før publiceringen har konfereret med præsidentens kontor og med udenrigsministeriet, der tegner landets udenrigspolitik.
Hermed har han med åbne øjne klassificeret sig som en diplomatisk underbegavet ungdomspolitiker. Han forstår ikke, at politikere ikke er som prælater, der skal forkynde sandheden, eller som journalister, hvis arbejde det er at grave den frem. Carl Haglund har ikke indset, at ord har en somme tider uheldig tilbøjelighed til at skabe det, de nævner, og at hans og de øvrige forsvarsministres sikkert oprigtige ønske om

att bidra til fredlig utveckling och undvika militära incitenter och konflikter

er kontraproduktiv. Kremls svar er bevis nok for min påstands gyldighed.
Putin lever af konflikter, han kan imødegå med militær og nationalisme. At han og kredsen omkring ham gennem den efterretningsvirksomhed, som artiklen nævner, ikke skulle være velorienteret om et nordisk forsvarssamarbejde er en fuldstændig absurd tanke, som kun overgås af absurditeten i nævnte artikel. Ikke i det, som den siger, og som jeg er lige så enig i, som jeg er enig i Margot Wallströms udtalelser om Saudi-Arabien, men at den siger det.
Berusede af fællesskabet løfter forsvarsministrene krigerfanen så højt, at benene slipper jorden.ANNONCE:
Ingen kommentarer:

Send en kommentar