PAVEKRAM
PROFIL
Asger Albjerg
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland                      og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.


Det var et billede af to aldersstegne herrers møde sidst i marts, der fik mig op i det røde felt. Jeg klippede det ud af avisen, nu har jeg under oprydning genfundet det, og den samme følelse af afmagt og ubehag griber mig.
To herrer iklædt kalot og hvide gevandter holder om hinandens skuldre foran en helikopter. Den ene bærer ring. I baggrunden en park. Billedteksten gør opmærksom på, at stedet er pavens sommerresidens uden for Rom. Personen til venstre nærmest helikopteren hed engang Jorge Mario Bergoglio (1936) og er fra Argentina. For kort tid siden tog han som pave nr. 266 i rækken navnet Frans I. Den anden, lidt mindre af statur, hed engang Joseph Aloisius Ratzinger (1927), han kommer fra Tykland og tog ved sin tiltræde som pave i 2005 navnet Benedikt XVI.
Som to alen af et stykke har de to herrer stillet sig op til fotografering. I mine øjne udstråler de en indøvet selvgodhed og sammenspisthed, som deres ejendommelige påklædning ikke kan andet end give et komisk skær. Dette indtryk af manglende sammenhæng mellem det indre og det ydre forstærkes af deres status som højeste repræsentanter for en religion, hvis grundlægger, Jesus, levede i armod og anbefalede sine disciple at afstå fra ydre kendetegn på religiøsitet.
Udgående herfra er det alt for let at opfatte Jorge Mario Bergoglios navneskift til Frans som en polemisk finte imod Frans af Assisi (1181-1226), en af kristendommens mest Kristuslige helgener.
Men til den, der er katolsk i hovedet, vil billedet derimod fortælle om Hans Helligheder i selvspejlet position og om den enes korte nedstigning til jorden, som den anden, den trætte mand til højre, snart skal forlade. Begge er, som bekendt, gennem kirkens forsamlede kardinaler udpeget af Helligånden.
Her bør det præciseres, at udtrykket katolsk i hovedet på dansk ikke blot skal forstås bogstaveligt. Efter Reformationen i 1536 har udtrykket betydet forvirret, forstyrret, tosset, gal. Det var præcis, hvad augustinermunken Martin Luther (1483-1546) mente om afladssælgeren Johann Tetzel, der i begyndelsen af 1500-tallet solgte afladsbreve til fordel for opførelsen af Peterskirken i Rom. Et slogan, han tillægges, lød:
Når pengene i kisten klinger,
straks sjælen ud af skærsilden springer.
Vanvittigt? Ikke mere vanvittigt end den middelalderlige forestilling om, at sikkerheden for en plads i himlen for mennesker, der blev pint for kristendommens skyld, tiltog med pinslernes intensitet. Den forestilling blev der ført korstog på.
Som bekendt blev reformationen i temmelig forskellige udgaver det varige resultat af Luthers protester i 1517 mod afladshandelen. Noget for noget kunne man fristes til at kalde systemet. Og her er vi tilbage ved billedet af de to paver, helikopteren, parken, sommerresidensen og de ufattelige rigdomme, der indgår i den katolske kirkes selviscenesættelse.
Giv alt, du ejer, til de fattige og følg mig. Det var Frans af Assisis lære direkte fra Markusevangeliet, kapitel 10, vers 21.
Verden venter på Frans I’s første skridt. Indtil da ligner han ynglingen, Jesus talte til. Han blev nemlig ilde til mode over orden og gik bedrøvet bort. Mon til et ungdomsfængsel for at vaske fangernes fødder?
Men Frans I kan jo også efterleve formaningen i Matthæusevangeliet, kapitel 6, vers 3-4:

Men når du giver almisse, så lad ikke din venstre hånd vide, hvad din højre gør, for at din almisse kan være i det skjulte.

Hvis ikke pengene upåagtet kan fosse ud af Vatikankassen, kommer vi aldrig til at kende hans gode gerninger.


 ANNONCE:Ingen kommentarer:

Send en kommentar